FAQ

Wat is het Case Management Systeem Sport?

Het Centrum en de sportbonden administreren alle adviesvragen, signalen en meldingen uit de sport in een dossier in het Case Management Systeem Sport, ofwel CMSS. In het CMSS kunnen zij dossiers met elkaar delen of juist afschermen. De casemanager van het Centrum overlegt dit altijd met de melder.

Wat is SpeakUp?

SpeakUp is een online chat die de sport afneemt bij People InTouch. De chat geeft je door een unieke toegangscode de mogelijkheid om anoniem contact te hebben met het Centrum of je sportbond. Je kunt behalve chatten ook documenten uploaden of met je telefoon een voicemail achterlaten. Wij kunnen de afzender niet achterhalen, tenzij jij zelf een naam noemt. De ervaring leert dat er na een aantal keer chatten vaak telefonisch contact ontstaat. Dat praat gemakkelijker. In het begin bel je via een afgeschermd telefoonnummer. Later kun je eventueel ook op locatie met een van onze vertrouwenspersonen spreken. Geef vooral aan wat jij nodig hebt.

Kan ik als vereniging of sportbond ook de SpeakUp-tool installeren?

Ook als sportbond kun je SpeakUp installeren. Neem contact op met CVSN voor de instructies. Je krijgt een unieke chatlijn voor jouw sportbond. Deze chat maakt rechtstreeks een dossier aan in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de sportbond. Verenigingen hebben géén inzage in de dossiers.

Kan ik als vereniging of sportbond ook de FIER Sport chat installeren?

Ja dan kan, neem contact op met het Centrum voor instructie. 

Is er een jaarverslag beschikbaar?

Het Centrum publiceert elk jaar een jaarverslag met de aantallen signalen en meldingen en de werkzaamheden en preventie-acties en. De cijfers in het jaarverslag komen uit het CMSS. Het Centrum rapporteert daarmee over de gehele sport. De sportbonden rapporteren apart over hun eigen meldingen en oplossingen. De jaarverslagen van het CVSN staan onder Kennis en Kunde.

Mijn sport is niet aangesloten bij NOC*NSF

Het CVSN is niet alleen een meldpunt voor alle sporten die onder NOC*NSF vallen. Ook een aantal andere sportgerelateerde organisaties, zoals ENVOZ zwemdiploma's, Nationale Raad Zwembaden NRZ, NABV Airsoft en de Krajicek Foundation kunnen bij ons terecht. Overkomt jou iets of signaleer jij iets bij een sport die onder deze organisaties valt, dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Voor iedereen geldt: ben je in gevaar? Bel de politie. Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Zoek hulp bij het Centrum Seksueel Geweld.