Verenigingsondersteuning

Je wilt als bestuur werk maken van sociale veiligheid. Het aanvragen van de VOG is dan een belangrijke maatregel. Je kunt daarbij gebruikmaken van het volgende hulpaanbod: een inspiratiesessie of een verenigingstraject.

Inspiratiesessie sociale veiligheid

De inspiratiesessies zijn bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen. In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat blijkt er uit onderzoek? We geven voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waarvoor ben je als vereniging verantwoordelijk?
We bespreken het High 5! Stappenplan en de gratis VOG-regeling. 

Meer informatie, aanvragen of inschrijven van een inspiratiesessie kan via vog@nocnsf.nl

Verenigingstraject Sociale Veiligheid

Het verenigingstraject Sociale Veiligheid is bedoeld voor bestuursleden van sportverenigingen.
Als bestuur kun je gratis een beroep doen op de expert poule VOG-regeling. Het verenigingsbestuur krijgt hulp bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid. Daarna komt de vereniging in aanmerking voor de gratis VOG-regeling. Na afloop van het traject kun je zo bijvoorbeeld gratis VOG’s klaarzetten voor de vrijwilligers die binnen jouw vereniging met kwetsbare groepen werken.

Het High5! Stappenplan vormt de leidraad binnen het verenigingstraject. De vereniging beperkt hiermee de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet bovendien adequaat te handelen bij eventuele incidenten. Die behandelen we namelijk ook tijdens het traject. 

Een verenigingstraject bestaat gemiddeld uit 15 uur begeleiding en kost niets. Tijdens het intakegesprek bepalen we gezamenlijk wat de route en inzet van de expert VOG wordt. Meer informatie, aanvragen of inschrijven van een verenigingstraject kan via vog@nocnsf.nl