Doping, drugs & alcohol

Bij verboden middelengebruik in de sport wordt als eerste aan doping gedacht. Het gebruik daarvan vinden we onsportief gedrag. Wat doping betreft is heel duidelijk wat wel en wat niet mag. Dat is internationaal vastgelegd en wordt in Nederland bewaakt door de Doping Autoriteit. Binnen de sport kunnen ook middelen gebruikt worden die niet onder doping vallen, of worden verboden middelen gebruikt door sporters die niet onder controle staan. Denk dan bijvoorbeeld aan hard- of softdrugs, partydrugs, spierversterkende middelen of alcohol. Het gebruik hiervan kan niet alleen schadelijk zijn voor de betreffende persoon, maar kan ook onrust op de vereniging veroorzaken. Maak je je zorgen over een sporter, maak het dan samen bespreekbaar. Uiteindelijk willen we toch gezonder worden van sport? 

Alcohol

De derde helft is natuurlijk heel gezellig, maar het kan ook uit de hand lopen. Een feest waarbij een dronken voorzitter sporters lastigvalt, een medesporter die zijn grenzen niet meer kent, een sporter die onderweg naar huis aangeschoten van de fiets valt ... we herkennen deze situaties allemaal.
Hoe ga je verantwoord om met het schenken van alcohol in de kantine? Uiteraard schenkt niemand alcohol aan sporters onder de 18 jaar in zijn kantine. Kijk hier voor meer informatie en maak de e-learning over alcohol in de kantine.

Drugs en verboden middelen

Wat vindt de vereniging van "recreatief drugsgebruik" door teams die samen gaan stappen in het weekend? Samen blowen om relaxt aan de wedstrijd te beginnen? Uitdelen van een party drug in de kleedkamer? Heeft het gedogen daarvan effect op de reputatie van de vereniging?

Het kan flink misgaan als mensen onder invloed zijn. Ieder jaar krijgt het CVSN meldingen over middelengebruik bij verenigingen. Het gaat dan om gebruik van cocaïne, het doorverkopen van wiet of het gezamenlijk gebruik van XTC. Wees open over dit gedrag en maak duidelijke afspraken, zoals geen drugs tijdens trainingen en wedstrijden. Bezit en verhandelen van verboden middelen wordt niet toegestaan op de vereniging. Als trainer/coach en bestuurder geef je uiteraard zelf het goede voorbeeld. Houd je hierbij aan de Nederlandse wetgeving, en maak heldere afspraken over middelen die onder de wetgeving gedoogd worden, maar niet wenselijk zijn op de vereniging. Daarbij is een aantal soorten drugs ook opgenomen op de WADA anti-doping lijst. 

Antidopingbeleid

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid. Dat beleid is gericht op het tegengaan van gebruik en verstrekking van en handel in dopinggeduide middelen. Het gebruik van doping of andere verboden middelen vinden we in strijd met een open, eerlijke en transparante sport voor iedereen. Voor topsporters gelden internationale afspraken en vastgestelde reglementen waarvan zij van op de hoogte moeten zijn. In het geval van breedtesport kan het daarbij ook gaan om bijvoorbeeld drugsgebruik of het toedienen van medicatie zonder toezicht van een arts.

We streven naar een dopingvrije sport om drie redenen:

  • Eerlijke sport
  • Integriteit van de sport
  • Gezondheid van de sporter

Als (top)sporter kun je het volgende doen op het gebied van antidoping:

  • Controleer jouw middelen op doping. Maak hiervoor gebruik van de dopingwaaierapp.
  • Vraag dispensatie aan voor je geneesmiddelen. Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar dispensatie voor aanvragen.
  • Dopingcontroles worden binnen en buiten wedstrijdverband gehouden. Met out-of-competition controles worden onder meer controles thuis en tijdens trainingen bedoeld. Om deze goed in te kunnen plannen, zijn de verblijfsgegevens van sporters nodig, de whereabouts.

Bestuurders en trainers die met sporters werken die in de verleiding kunnen komen, zouden zich goed moeten inlezen op de verschillende reglementen en vereisten. Wees je ervan bewust dat antidopingcontroles niet alleen voor topatleten gelden; ook op regionaal niveau wordt al gecontroleerd. 

Lees meer op de website van de Doping Autoriteit en op NOC*NSF Anti-doping.

- > Volg hier de gratis e-learning Doping.