Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffers van (seksueel-) misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag kunnen behoefte hebben om vragen te stellen aan de dader, of om hen te laten weten wat de gevolgen zijn geweest voor de persoon. Contact met de dader kan helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Perspectief Herstelbemiddeling kan dat contact begeleiden door een gesprek of briefwisseling mogelijk te maken. Herstelbegeleiding is in strafrechtelijk processen al goed bekend in Nederland. Het doel is niet dat iedereen het eens is over dat wat er is gebeurd, maar dat het slachtoffer weer verder kan met zijn of haar eigen leven. 

Er kan ook bemiddeld worden als het misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag lang(er) geleden heeft plaatsgevonden. Als dat zo is, gaat Perspectief na of zij de pleger/dader kan benaderen. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat de dader is overleden, kan eventueel een vertegenwoordiger optreden die vragen beantwoordt en/of erkenning kan bieden. Een herstelbemiddeling kan ook tijdens of na een sporttuchtrechtelijk proces worden ingezet. 

De medewerkers van Perspectief hebben ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van herstelgesprekken in de sport. Ze zijn bekend met de sportcontext en weten de weg als er vragen zijn. Gezamenlijk werken we aan een passende oplossing. Sporters vinden dat het contact hun gevoel van erkenning voor het gebeurde heeft versterkt. 

Wil je meer weten over bemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling of wil je je aanmelden? Stuur een e-mail naar info@perspectiefherstelbemiddeling.nl of bel met 030 – 234 0045. Als je dat prettiger vindt, kun je ook contact opnemen met de casemanager of vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport. Hieronder vind je de folder van Perspectief Herstelbemiddeling. 

Folder Perspectief Herstelbemiddeling