Vertrouwenspersoon Sport

Naast het netwerk van Vertrouwenscontactpersonen bij de verschillende sportbonden en verenigingen, is er bij Centrum Veilige Sport namens de gehele sport een landelijke poule van vertrouwenspersonen. De casemanagers doen de eerste opvang. Samen met de melder bespreken zij de inzet van een vertrouwenspersoon voor persoonlijke begeleiding. De vertrouwenspersonen zijn bedoeld voor slachtoffers, beschuldigde en andere melders die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het gebruikmaken van een vertrouwenspersoon is gratis voor iedereen die onder de NOC*NSF sportkoepel valt. 

Gedragscode video