Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Sportaanbieders kunnen een gratis VOG aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen zoals jeugd. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. De sportaanbieder maakt gebruik van deze regeling en zorgt ervoor dat ze aan de bijbehorende voorwaarden voldoet, tenzij ze aan de bond kan aantonen dat er niet gewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen. Het wordt geadviseerd om de VOG's elke drie jaar te vernieuwen. 

Lees hier meer informatie over de Regeling Gratis VOG en ga direct aan de slag met het aanvragen.