Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar je laat wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Het is verstandig het aanvragen van een VOG elke drie jaar te herhalen. In ons land subsidieert het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) de aanvraag voor vrijwilligers. Een aantal sportbonden en gemeenten hebben het afgeven van een VOG voor trainers en coaches al verplicht gesteld om een gemeentelijke subsidie te kunnen ontvangen. 

Om mee te doen aan de gratis regeling moet de vereniging aantonen dat zij gedragsregels heeft opgesteld, en dat er een aannamebeleid is voor vrijwilligers. Naast het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers kun je als vereniging nog meer doen aan preventie. Zo kun je bijvoorbeeld bij het aanstellen van trainers en coaches referenties opvragen en kun je in het register met sporttuchtuitspraken nagaan of iemand een veroordeling heeft. Ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de vereniging, bij wie leden, ouders of vrijwilligers terecht kunnen met hun zorg of verhaal, is een belangrijk preventiemiddel.

Maak je beleid bekend op de website van je vereniging. Zo ziet iedereen dat er bij jullie goed wordt opgelet.

Hoe maak je als vereniging gebruik van deze gratis regeling? 

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat je je vereniging gaat aanmelden voor de gratis regeling moet je er eerst voor zorgen dat je vereniging voldoet aan de voorwaarden. Kom je er niet uit neem dan contact op met onze helpdesk. 

 Vervolgens doorloop je de vijf onderstaande stappen:
  1. Meld je vereniging aan via gratisvog.nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kunnen stap 2 t/m 5 worden gezet. Bij een afwijzing van het CIBG kan je vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (vog@nocnsf.nl).
  2. Vraag e-Herkenning. e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Je dient in 2.4 de juiste screeningsprofiel aan te vinken. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om het risicogebied 8. Personen aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
  5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Wat moet je verder nog weten? 

  • Er is een poule van experts beschikbaar die met jou als bestuurder en de vereniging kunnen meekijken hoe de VOG-regeling goed kan worden ingevoerd en duurzaam kan worden gemaakt. De experts hebben 15 uur per vereniging om hen te ondersteunen en gebruiken o.a. het High5 stappenplan als leidraad. Wil je gebruik maken van de verenigingsondersteuning neem dan contact op met onze helpdesk. 
  • Wil je weten wat een VOG voor jou betekent als je deze moet aanvragen, kijk dan hier naar voorlichting vanuit de overheid.
  • Wat als een VOG wordt geweigerd? Het komt voor dat iemand géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Is er ook op uw vereniging een vrijwilliger die geen geldige VOG kan laten zien, lees hier ons advies wat te doen bij een geweigerde VOG.
  • Ik heb nog vragen waar kan ik een antwoord vinden? Neem contact op met onze helpdesk vog@nocnsf.nl, of download het bestand ‘veelgestelde vragen’