Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar je laat wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Het is verstandig het aanvragen van een VOG elke drie jaar te herhalen. In ons land subsidieert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvraag voor vrijwilligers. Een aantal sportbonden en gemeenten heeft het afgeven van een VOG voor trainers en coaches al verplicht gesteld om een gemeentelijke subsidie te kunnen ontvangen. 

Om mee te doen aan de Regeling Gratis VOG moet de vereniging aantonen dat zij gedragsregels heeft opgesteld en dat er een aannamebeleid is voor vrijwilligers. Maar je kunt als vereniging nog meer doen aan preventie. Zo kun je bijvoorbeeld een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen bij wie leden, ouders of vrijwilligers terecht kunnen met hun zorg of verhaal. 

Maak je beleid bekend op de website van je vereniging. Zo ziet iedereen dat er bij jullie goed wordt opgelet.

Hoe maak je als vereniging gebruik van de Regeling Gratis VOG? 

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat je je vereniging gaat aanmelden voor de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan de voorwaarden. Kom je er niet uit, neem dan contact op met onze helpdesk. 

 Vervolgens doorloop je de vijf onderstaande stappen:
  1. Meld je vereniging aan via gratisvog.nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kun je stap 2 t/m 5 zetten. Bij een afwijzing van het CIBG kan je vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (vog@nocnsf.nl).
  2. Vraag e-Herkenning. e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Je moet in 2.4 de juiste screeningsprofiel aanvinken. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
  5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Wat moet je verder nog weten? 

  • Er is een poule van experts beschikbaar die met jou als bestuurder en met de vereniging kunnen meekijken hoe jullie de VOG-regeling goed en duurzaam kunnen invoeren. De experts hebben 15 uur per vereniging om te ondersteunen. Ze gebruiken daarbij onder andere het High5! Stappenplan als leidraad. Wil je gebruikmaken van de verenigingsondersteuning, neem dan contact op met onze helpdesk. 
  • Wil je weten wat een VOG voor jou betekent als je deze moet aanvragen, kijk dan hier naar voorlichting vanuit de overheid.
  • Wat als een VOG wordt geweigerd? Soms geeft de screeningsautoriteit Justis iemand géén VOG. Speelt dat bij jouw vereniging, lees hier wat je kunt doen bij een geweigerde VOG.
  • Ik heb nog vragen. Waar kan ik een antwoord vinden? Neem contact op met onze helpdesk vog@nocnsf.nl of download het bestand ‘veelgestelde vragen’

Ga hier naar onze VOG campagne pagina en verenigingstool.