Gedragscodes

In de sport hebben we gezamenlijk gedragsregels, gedragscodes en tuchtreglementen opgesteld. Deze formele afspraken vertalen we op een vereniging naar de dagelijkse praktijk door hoe we met elkaar omgaan. Gedrag is een belangrijke bepalende factor voor de cultuur in je sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.
Hoe doen we dat nu samen? In het High5 stappenplan worden verenigingen meegenomen in hoe ze beleid en regels kunnen opzetten en praktisch kunnen toepassen. 

Welke regels zijn er afgesproken?

Dat nieuwe medicijn, staat dat op de dopinglijst, of toch niet? Het clubhuis laten opknappen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Incidentjes op het veld, hoe ga je daarmee om? Wat betekent met respect met elkaar omgaan? Wat mag ik als trainer in het privé-leven van een sporter? Er zijn veel situaties te bedenken waar je zelf een afweging moet maken of dat wat je doet ook handig en verstandig is. Vooraf afspraken maken, helpt bij deze afweging. We hebben het dan niet alleen over hoe je onderling met elkaar omgaat, maar bijvoorbeeld ook over de internationale antidopingregels van het WADA, of over het tuchtreglement met betrekking tot seksuele intimidatie en de bijbehorende meldplicht. Je weet dus ook wat je in jouw rol of taak te doen staat als er iets misgaat, of als je een overtreding van deze regels signaleert. 

Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter en topsporter.

Meer informatie over tuchtreglementen vind je op de website van het Instituut Sport Rechtspraak ISR en je eigen sportbond. Reglementen over matchfixing vind je hier, voor antidoping hier en op de website van de Doping Autoriteit

Wil je meer kennis opdoen over deze onderwerpen? Dat kan via de gratis e-learningmodules