Over CVSN

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590. 

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Onze medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals. We gebruiken samen met de sportbonden een landelijk administratiesysteem, het Case Management Systeem Sport (CMSS). Door dit systeem hebben we meer overzicht en kunnen we, als daar toestemming voor is, ook onderling informatie delen.

Het Centrum is - naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond -een van de punten in de sport waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden. Formeel een melding maken kan bij de vereniging, de sportbond of het Instituut Sportrechtspraak, ISR.

Het CVSN beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, en bij het omgaan met zowel slachtoffers als beschuldigden. Uiteindelijk willen we dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan. We zijn een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden, zorgen voor de uitvoering van beleid, geven advies en voorlichting en helpen met preventie van en begeleiding bij incidenten. We werken ook regelmatig samen met lokale initiatieven en gemeentelijke sport bedrijven op het gebied van veilige sport. We hebben dan ook een groot netwerk met hulpverleners en contacten met politie, die we kunnen inzetten als dat nodig is.

De coördinator van het Centrum en al onze vertrouwenspersonen en casemanagers zijn gediplomeerd en volgen opleidingen en intervisie om up-to-date te blijven in hun vakgebied. 

Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden en kosteloos beschikbaar voor alle leden. Alle medewerkers die met vertrouwelijke informatie omgaan, hebben met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend. Onafhankelijkheid, werkwijze, vertrouwelijkheid, en beroepscode zijn daarmee formeel belegd.