Sportief met Sociale Media

Wie sportief mediagebruik een eigen plek wil geven in de sportvereniging ontkomt niet aan het vastleggen van duidelijke afspraken en regels. Een van de meest gemelde problemen op de vereniging is het maken van foto's in kleedkamers of het delen van ongewenste foto's tussen sporters onderling. Hoe zit het met de veiligheid of met de juridische kant van het verhaal? 

Veilig mediagebruik verdient een eigen plek binnen de sport. De leefwereld van jonge sporters beperkt zich niet tot de trainingen en wedstrijden. De jongeren op een vereniging bewegen zich ook online, zoeken contact met elkaar en gaan daarbij soms ook over grenzen. In het ergste geval is er sprake van strafbare feiten, zoals bedreiging of intimidatie. Online veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verenigingen, bonden, sporters en ouders. Sportief mediagebruik hoort vanzelfsprekend bij een sociaal veilige sportomgeving.

De belangrijkste punten op een rij:

 • Zorg voor duidelijke gedragsregels voor mediagebruik en communiceer die. Gebruik bijvoorbeeld deze gedragsregels.
 • Veranker de gedragsregels in de reglementen van de vereniging en geef de tuchtcommissie een rol bij het naleven ervan. Je kunt leden of begeleiders lastig aanspreken op hun gedrag als er geen duidelijke regels zijn.
 • Neem als vereniging de regie over het mediagebruik. Laat het beheer van een Facebookpagina of WhatsApp-groep niet helemaal aan een jeugdteam over, maar zorg dat een volwassene toezicht houdt en ingrijpt als het uit de hand loopt. Laat een volwassene altijd de beheerder zijn.
 • Spreek met trainers en coaches af wat gepast gedrag is in een WhatsApp-groep.
 • Stel ouders actief op de hoogte van welke app groepen hun kinderen aan deelnemen.
 • Geef als vereniging het goede voorbeeld: gebruik digitale media om bij te dragen aan een positief en veilig sportklimaat en promoot sportief online gedrag.
 • Digitaal gelden dezelfde gedragsregels en omgangsvormen als in de niet digitale wereld. 
 • Grensoverschrijdend gedrag digitaal is zowel onder strafrecht als onder sport tuchtrecht sanctioneerbaar. 

AVG en netjes met informatie omgaan

Een mediawijze sportvereniging geeft zelf het goede voorbeeld. Dat geldt ook voor het respecteren van wat wel en niet kan of mag bij het gebruik van ict (privacy, auteursrecht) en sociale media.

 • Zorg voor toestemming van leden, vrijwilligers en medewerkers voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens.
 • Verzamel en gebruik niet meer gegevens van en over leden en andere betrokkenen dan strikt noodzakelijk.
 • Wees helder over de do’s en don’ts van sociale media. Maak afspraken over hoe te reageren, namens wie, en over wat wel en wat niet verstandig is. Positief en sportief mediagebruik straalt af op de vereniging!
 • Gebruik content (foto’s, video’s, tekst) alleen op rechtmatige wijze, dus met voorafgaande toestemming of in overeenstemming met het auteursrecht.
 • Respecteer de (online) privacy van sporters, vrijwilligers, bestuurders en begeleiders. Gebruik dus bijvoorbeeld een beveiligde omgeving ('achter een inlog') om informatie binnen de vereniging te delen.

Het gaat mis!

 • Spreek diegenen die de ongewenste uitingen of foto's verspreiden aan op hun gedrag.
 • Pas op met het verwijderen van materiaal en tekst; je kunt het nodig hebben in een straf- of tuchtrechtelijk onderzoek.
 • Het verspreiden van (foto/video) materiaal van minderjarigen met een seksuele connotatie wordt gezien als kinderporno. Het gaat dan niet persé over wat er te zien is, anders dan dat het kind geseksualiseerd wordt. Het kan dus ook volledig gekleed zijn. Overigens is het sowieso niet toegestaan om foto’s te delen van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/ voogd. Ook voor het gebruik van foto’s in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of op de website dient expliciet toestemming te zijn gegeven door de ouders/ voogd. Het CVSN heeft goed contact met de zedenpolitie en kan helpen om dit goed op te volgen.
 • Help Wanted kan informatie van het internet verwijderen. 

Wil je meer weten over bijvoorbeeld sociale media en pesten, bekijk dan ons webinar.