Case Management Systeem Sport CMSS

CVSN en de sportbonden verwerken meldingen over grensoverschrijdend gedrag in een digitaal registratiesysteem (het Case Management Systeem Sport of kortweg “CMSS”). 

Binnen de sport hebben we afgesproken dat CMSS gebruikt wordt voor de volgende doeleinden:

  • We gebruiken CMSS voor het registreren van meldingen, om met de melder te kunnen communiceren over de gemaakte melding en om opvolging te kunnen geven aan de melding;
  • We gebruiken CMSS om ervoor te zorgen dat meldingen in de sport zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden geregistreerd en opgevolgd. Het bevordert de kwaliteit van de administratie en biedt een veilige omgeving voor de administratie;
  • Tot slot biedt CMSS de mogelijkheid om beter samen te werken in de sport.

Bij de inrichting van CMSS hebben we ervoor gekozen om de drempel tot melden zo laag mogelijk te houden. Een melder kan zelf bepalen via welk kanaal een melding wordt gemaakt (via een sportbond of CVSN, anoniem of via telefoon of chat). Ondanks de verschillende kanalen komen meldingen wel in hetzelfde systeem terecht. Per melding wordt een apart dossier aangemaakt. Het dossier is afgescheiden van de andere dossiers en alleen toegankelijk voor de betrokken medewerker(s) van CVSN of de sportbond.

Vragen over het CMSS kan je stellen via info.cmss@nocnsf.nl.

Overzicht sportbonden die gebruikmaken van CMSS

Aikido Bond Nederland
Algemene Nederlandse Sjoelbond
American Football Bond Nederland
Badminton Nederland
Bob en Slee Bond Nederland
Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Gehandicaptensport Nederland
Holland Surfing Association
IJshockey Nederland
Judo Bond Nederland
Karate-Do Bond Nederland
Knac Nationale Autosport Federatie
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Koninklijke HandboogSport Nederland
Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond
Koninklijke Nederlandsche Kolfbond
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Koninklijke Nederlandse Atletiekunie
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
Koninklijke Nederlandse Dambond
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
Koninklijke Nederlandse Roeibond
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Koninklijke Wandel Bond Nederland
Nederlands Handbal Verbond
Nederlandse Algemene Danssport Bond
Nederlandse Basketball Bond
Nederlandse Beugel Bond
Nederlandse Boksbond
Nederlandse Bowling Federatie
Nederlandse Bridge Bond
Nederlandse Curling Bond
Nederlandse Darts Bond
Nederlandse Draken Boot Federatie
Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Nederlandse Frisbee Bond
Nederlandse Go Bond
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
Nederlandse Jeu de Boules Bond
Nederlandse Klootschietbond
Nederlandse Kruisboog Bond
Nederlandse Lacrosse Bond
Nederlandse Minigolf Bond
Nederlandse Onderwatersport Bond
Nederlandse Rollersports Bond
Nederlandse Ski Vereniging
Nederlandse Tafeltennisbond
Nederlandse Toer Fiets Unie
Nederlandse Triathlon Bond
Nederlandse Volleybalbond
Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond
Reddingsbrigade Nederland
Rugby Nederland
Skateboard Federatie Nederland
Sportvisserij Nederland
Squash Bond Nederland
Survivalrun Bond Nederland
Taekwondo Bond Nederland
ENVOZ BV
Krajicek Foundation
NABV (airsoft)
NPZ/Nationale Raad Zwemveiligheid
Special Olympics
Stichting Sportevenementen Le Champion
Studentensport Nederland
Vechtsportautoriteit