Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Ze helpen slachtoffers vandaag verder, op het moment dat het slachtoffer dat wil, op een manier die bij het slachtoffer past. 

Ben je slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag in de sport en heb je behoefte aan hulp? Of twijfel je of je wel of geen aangifte moet doen? Dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Niet alleen voor een (anoniem) gesprek, maar ook voor emotionele ondersteuning, hulp in het strafrechtproces of bij het aanvragen van een schadevergoeding naar aanleiding van schade door geweld. Zij kunnen ook samen met jou kijken wat voor jou de juiste hulp zou zijn, zoals bijvoorbeeld therapie of een behandeling bij een psycholoog of psychiater. Slachtofferhulp Nederland heeft een breed netwerk en begeleidt slachtoffers daar indoen nodig naartoe. 

Speciaal voor de sport zijn de juristen bij Slachtofferhulp Nederland opgeleid in het sporttuchtrecht. Zij kunnen jou dan ook goed begeleiden tijdens een tuchtrechtelijk proces bij het Instituut Sport Rechtspraak ISR. Zo kunnen zij meelezen in het aangifteformulier, gaan ze met je mee naar een hoorgesprek voor onderzoek, en houden ze in de gaten wanneer jij bezwaar kunt maken tegen beslissingen.  

Voor de sport is Slachtofferhulp Nederland het centrale loket voor zorg en doorverwijzing. CVSN werkt nauw met ze samen, zodat de begeleiding voor slachtoffers zo eenvoudig mogelijk wordt. De medewerkers zijn op de hoogte van de sportcontext en weten de weg. Na afstemming met jou als slachtoffer kunnen we ook samenwerken aan een passende oplossing. 

Neem contact op via 0900 - 0101  of - als je dat prettiger vindt - samen met de casemanager of vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport.