Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan eenmalig een bedrag uitkeren aan personen die door een geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Dit misdrijf kan zich ook in een sportcontext hebben afgespeeld. Onder geweldsmisdrijven valt ook verkrachting.
Met het geldbedrag biedt het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Als slachtoffer kun je het bedrag besteden waaraan je wilt. Het Schadefonds is er vooral als er van de dader geen schadevergoeding wordt verkregen, terwijl dit wel gerechtvaardigd zou zijn. Het fonds wil
 op die manier bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de samenleving. 

Aan de hand van de aanvraag en de onderbouwing daarvan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven nadere informatie opvragen bij justitiële instanties die het misbruik kunnen bevestigen. Hoe dichter bij meerderjarigheid het slachtoffer is, hoe gedegener het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal onderzoeken of het aannemelijk is dat het misbruik heeft plaatsgevonden.

Neem contact op via info@schadefonds.nl of bel 070- 414 20 00.

Magazine Schadefonds Geweldsmisdrijven en Sport