Meldplicht seksuele intimidatie

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) kan men sparren over te nemen acties en ondersteuning in het netwerk. Dat hebben de sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. Alle bestuurders en begeleiders hebben een meldplicht, alle andere leden van een vereniging hebben een meldverantwoordelijkheid. Het doel is dat we als sport niet wegkijken, het incident serieus nemen en altijd opvolging geven aan een vermoeden of een melding. 

Belang meldplicht

CVSN en NOC*NSF onderstrepen het belang van de meldplicht. Zij roepen verenigingen en sportbonden dan ook op om deze bekend te maken bij hun achterban, en om bestuurders uitleg te geven over hoe te handelen. In deze Infographic staan handvatten voor het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hem of haar niet van het correct afhandelen van dat incident. Wel maakt de bestuurder door te voldoen aan de meldplicht meteen gebruik van het netwerk aan ondersteuning dat de sport heeft opgebouwd. Alle meldingen worden opgeslagen in het landelijk Case Management Systeem van de sport.

Ben jij een bestuurder of begeleider en heb je vragen of twijfels over wat te melden of hoe dat werkt, neem dan contact op met CVSN of met je sportbond. Meer informatie over de meldplicht rondom matchfixing en doping vind je op de website van de sportkoepel.