Hoe doe ik een melding of dien ik een klacht in?

Een melding doen is een formeel proces dat je aangaat. Het is een klachtenprocedure in het sporttuchtrecht. Het doel van de melding is om helderheid te krijgen over wat er gebeurd is en wie daar schuldig aan zou zijn. Er kan na onderzoek een straf volgen voor deze persoon. Een signaal afgeven, kan altijd. We zien vaak dat iemand na een gesprek alsnog een formele melding wil maken. Je maakt dan eerst een melding bij het bestuur van je vereniging. Als je dat niet prettig vindt, of als je melding daar niet goed wordt opgevolgd, ga je naar je eigen sportbond of neem je contact op met ons.

Je kunt je melding anoniem doen via SpeakUp. Wij kunnen vervolgens met je meedenken over hoe de situatie gestopt kan worden. Als verder onderzoek gewenst is en je anoniem wilt blijven, is het moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd. 

Tijdens het eerste contact vraagt onze casemanager naar je verhaal en wat je als melder graag wilt dat er gebeurt. De casemanager helpt je om je verhaal te formuleren zonder naar échte details te vragen. Die zijn namelijk meestal niet nodig om je verder te kunnen helpen. Bovendien wil de casemanager een eventueel aankomend onderzoek niet verstoren door te veel vragen te stellen die je later nog een keer moet beantwoorden. Hetzelfde geldt als een bestuurder van een vereniging contact heeft over wat te doen bij een incident.

Belangrijk:

  • Ben je in gevaar? Bel 112
  • Heb je een arts nodig? Bel 112 of de huisartenpost

Tips voor melden (zie deze infographic):

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wanneer was dat?
  • Waren er andere personen bij?
  • Weet je wie de beschuldigde is?
  • Heb je misschien film of papieren die je veilig moet bewaren?
  • Zijn er andere slachtoffers?

Het bestuur van je vereniging moet met je melding aan de slag. Bij seksuele intimidatie en misbruik heeft het bestuur een meldplicht naar de sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR), zodat zij een dossier kunnen aanmaken. Vaak vragen bestuurders aan ons hoe ze moeten handelen bij een incident. Wij ondersteunen hen met de beste oplossing voor de melder én de andere leden van de vereniging.

Het bestuur nodigt je misschien uit voor een gesprek waarin je je melding kunt toelichten. Waarschijnlijk spreken ze ook de persoon die beschuldigd wordt, om te horen wat zijn/haar versie is van het gebeurde. Het bestuur kan de beschuldigde tijdens deze periode van de vereniging wegsturen. We noemen dat een ordemaatregel. Gaat het om een voor de Nederlandse wet strafbaar feit, dan volgt aangifte bij de politie. De politie heeft dan de regie over wie zij wanneer spreekt.

Klacht bij de sportbond of het ISR

Als het oplossen binnen de vereniging niet lukt, of als er gedragsregels of tuchtrechtregels zijn overtreden, dan moeten we het incident  aanbrengen als klacht bij de sportbond of het ISR. Daar kun je je verhaal vertellen, waarna zij onderzoek doen. Als je klacht terecht is, kan de beschuldigde bestraft worden binnen de sport. Kijk hier de video met uitleg over hoe het ISR werkt. 

Om een tuchtrechtzaak te kunnen behandelen, maakt het ISR kosten, bijvoorbeeld voor de inzet van een juridisch secretaris, onderzoekers en de aanklager en kosten voor de mondelinge behandeling van de zaak. Het ISR berekent deze kosten, zoals afgesproken in het tuchtreglement, door aan degene die de tuchtcommissie daartoe veroordeelt. Over het algemeen is dit de beschuldigde partij, als onderdeel van de ISR-uitspraak.