Sportpsychologie

UMCG Groningen

Via het UMCG in Groningen is er een samenwerking opgezet voor het behandelen van oud-sporters die tijdens hun carrière psychosociale problemen hebben ontwikkeld. Dat kan zijn door het ervaren van grensoverschrijdend gedrag of als gevolg van langdurige belasting. Zo'n situatie kan doorwerken in het hele leven van een sporter, zelfs nadat iemand is gestopt met sporten. Sommige sporters hebben bijvoorbeeld problemen met studie of werk, of hebben moeite met het aangaan van relaties met andere mensen. 

Het UMCG gaat in 2021/2022 een jaar lang pilotonderzoek doen in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF. Het uiteindelijke doel is om een behandelaanbod te ontwikkelen speciaal voor sporters. Ook andere hulpverleningsorganisaties krijgen de resultaten van het onderzoek ter beschikking.
Tijdens de pilot biedt het UMCG groepsbehandelingen waarbij sporters samen kunnen zijn onder begeleiding en hun ervaringen onder professionele begeleiding kunnen verwerken. De sporters worden bijgestaan door klinisch psychologen.

Het maakt niet uit hoe lang gelden een ervaring is om alsnog baat te kunnen hebben bij begeleiding. Ben jij oud-sporter, kijk dan hier voor het aanbod van het UMCG. Je kunt je aanmelding zelf regelen. Wil je daar hulp bij, neem dan contact op met een casemanager of vertrouwenspersoon van het Centrum. 

TeamNL

Via TeamNL van NOC*NSF is een netwerk van sportpsychologen en psychiaters beschikbaar voor topsporters die vandaag actief zijn in de sport. Prestatiedruk, veel op reis zijn of moeten voldoen aan bepaalde eisen die een ander jou oplegt; alles bij elkaar is topsporter zijn best een zwaar vak. Helaas zien we dat topsporters extra kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag, zowel door de trainer/coach als door medesporters.

Bij het Centrum spreken we steeds vaker topsporters over welke problemen zij ervaren in hun sportcarrière. De sportpsychologen van TeamNL kunnen goed ondersteunen bij verwerking van een incident én tegelijkertijd ondersteunen tijdens je prestaties. Zij werken vertrouwelijk en delen geen gegevens waar je geen toestemming voor geeft. De casemanagers en vertrouwenspersonen van het Centrum werken vertrouwelijk en los van de topsportafdeling NOC*NSF. We weten uiteraard wel hoe we jou als topsporter desgewenst kunnen doorverwijzen. 

VSPN

Het landelijk netwerk van sportpsychologen, VSPN, is gespecialiseerd in de begeleiding van sporters op veel gebieden. Je kunt bijvoorbeeld beter worden in je sport als je je door een psycholoog laat begeleiden. Maar ook als je iets naars hebt meegemaakt, kun je gebruikmaken van een sportpsycholoog. De sportpsycholoog begrijpt de context, jouw ambitie, en het belang dat je sport voor jou heeft. Samen kunnen jullie kijken hoe je een gebeurtenis kunt verwerken. 

Heb je vragen over psychosociale begeleiding of behandelingen? Neem dan contact met ons op.