Webinars

Vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland(CVSN) organiseren we periodiek informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen en over diverse onderwerpen. We laten onze netwerkpartners vertellen wat zij vanuit hun expertise voor de sport kunnen betekenen. Kijk onder hulpverlening voor contactgegevens van deze organisaties.

Met de webinars delen we ieders kennis en kunde en laten we zien hoe het CVSN kan ondersteunen namens de hele sport. De doelgroep is verschillend: van vertrouwenscontactpersonen en directeuren van sportbonden tot zedenrechercheurs, medewerkers van het Openbaar Ministerie, juristen uit het strafrecht, tuchtrechters, aanklagers, en onderzoekers uit het sporttuchtrecht. De webinars zijn een aanrader om terug te kijken. Hieronder een paar voorbeelden. 

Webinar 'Gokken in relatie tot sport'

Tijdens deze online sessie spreekt Bas Brons, behandelaar bij SolutionS-Center Verslavingszorg en specialist gokverslaving, over de problematische kant van gokken en de relatie daarvan met de sport. Hij bespreekt daarin onder andere de discussie over gokreclame anno 2022, de onderliggende problematiek, de gevolgen en het (tijdig) signaleren van de verslaving.Webinar ‘Samenwerking en communicatie bij ingrijpende incidenten op de vereniging’

In dit webinar stond de samenwerking tussen verschillende partijen bij een ingrijpend incident op de vereniging centraal.

In het eerste deel vertelden Sijmen Hofman, Operationeel specialist Team Zeden van politie Rotterdam en Anja Bouman, Procesleider Psychosociale Hulpverlening bij GGD Rotterdam over hun samenwerking op lokaal niveau bij dergelijke ingrijpende situaties om daarmee voor rust en veiligheid voor alle betrokkenen te zorgen.

In het tweede deel gingen Evy Khouw en Hans Faber (oprichters van ‘Namens de familie’) in op hoe zij slachtoffers ondersteunen in het omgaan met de media bij dergelijke incidenten.

 

Webinar Slachtoffer in de sport

In dit webinar staat het slachtoffer van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag centraal. Er is aandacht voor de mogelijkheden voor ondersteuning van een slachtoffer. Wat kan een slachtoffer helpen om een ervaring met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een plek in zijn of haar leven te geven?
Verder is de webinar vooral voor mensen die een een rol hebben in de afwikkeling van een tuchtrecht- of strafrechtprocedure. Na het webinar zijn zij zo volledig mogelijk geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden.

Deel 1

Tijdens deze webinar verzorgden de volgende ketenpartners een presentatie:

  • Slachtofferhulp Nederland
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Perspectief Herstelbemiddeling  

Deel 2 

Tijdens dit webinar verzorgden o.a. de volgende ketenpartners een presentatie:

  • Een onderzoeker van het ISR vertelt wat er gebeurt als een onderzoek wordt gestart in tuchtrecht
  • Een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport vertelt wat zij kan bieden in een persoonlijke begeleiding.

Webinar Beschuldigde in de sport

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag in de sport: melders, slachtoffers én beschuldigden. Om ons licht te laten schijnen op de positie van de beschuldigde gingen we op zoek naar informatie.

Tijdens deze webinar verzorgden de volgende ketenpartners een presentatie:

  • Stop It Now is een organisatie die als doel heeft om seksueel kindermisbruik te voorkomen door hulp te bieden aan mensen die een grens dreigen over te gaan/zijn gegaan ten aanzien van minderjarigen. 
  • Cosa (Reclassering Nederland) gaat in op een methode voor re-integratie van zedendaders.
  • Strafrechtadvocaat Ivo van de Bergh deelt zijn kennis en expertise over strafrecht in vergelijking met tuchtrecht.

Webinar Pesten en sociale media

Pesten is van alle tijden. Een relatief nieuwe manier van pesten is online pesten. Met alle sociale media die tegenwoordig bestaat, de anonimiteit die de online wereld biedt en op sommige momenten het gebrek aan toezicht, is de online wereld een plek waar pesten steeds vaker voorkomt. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet hier niet tegen verdedigen.  

Tijdens dit webinar geeft Simone Belt van Helpwanted.nl uitleg over online seksuele intimidatie, welke impact dit heeft en hoe een slachtoffer het beste geholpen kan worden. Erik van Haaren, thema-expert op het gebied van pesten bij Centrum Veilige Sport Nederland, belicht het onderwerp vanuit de sport. Hij gaat in op het herkennen en erkennen van online pestgedrag en biedt handvatten voor trainers en kader.