Vertrouwenscontactpersoon aanstellen

Maak het sporters makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken en stel namens het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan. Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.

De VCP bij een vereniging is over het algemeen een vrijwilliger. Ideaal zou zijn om een man én een vrouw aan te stellen in deze rol. De VCP voert een vertrouwelijk gesprek, dat garandeert dus geen geheimhouding van deze rol. Een professionele vertrouwenspersoon kan wel een groot deel van het werk in geheimhouding doen. Een VCP van de vereniging is zich bewust van het gevaar van eventuele vermenging van rollen en taken. Zo kan een arts of iemand van de politie deze rol niet vervullen vanuit de verantwoordelijkheid van het eigen werk. 

Geef de VCP een duidelijke rol en zorg dat iedereen binnen de vereniging weet dat hij/zij het aanspreekpunt is voor signalen en preventie. Geef de VCP de ruimte om zichzelf actief bekend te maken bij alle leden. Zorg sowieso dat de naam en contactgegevens duidelijk vindbaar zijn voor iedereen. Stel een bestuurder aan die signalen - binnen de gestelde kaders van de gedragsregels en sporttuchtrecht - snel en netjes oppakt. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden en maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.

Sociale veiligheid op de vereniging zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorg dragen is dan ook een taak voor iedereen.

Klik hier voor het huidige functieprofiel VCP. 

Anonieme meldingen
Veel vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) krijgen binnen hun werkzaamheden te maken met anonieme meldingen. Het kan daarbij voorkomen dat een anonieme melder niet alle essentiële informatie deelt.


Informatie die belangrijk is om te weten zodat je eventueel kan handelen is onder andere:
·        Wanneer heeft het incident plaatsgevonden;
·        Wie waren erbij betrokken;
·        Wat wil de melder bereiken met het doen van de melding.

Deze voorbeelden zijn slechts een richtlijn en niet volledig, dit is namelijk afhankelijk van de inhoud, aard en zwaarte van de melding. In jouw rol als VCP is het van cruciaal belang om geen informatie op basis van eigen aannames in te vullen, hoe schokkend de inhoud van de melding soms ook kan zijn. Wees je vooral bewust van de risico’s, die kleven aan het vroegtijdig handelen op basis van anonieme meldingen. Het ontbreken van de eerdergenoemde achtergrondinformatie kan ervoor zorgen dat er verkeerde conclusies worden getrokken en betrokkenen nodeloos worden beschadigd.

Weet dat je als vertrouwenscontactpersoon altijd met jouw sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland contact kan opnemen voor advies en ondersteuning. Het hoeft daarbij niet over de inhoud van een melding te gaan, je kan ook contact opnemen omdat een casus bijvoorbeeld impact heeft op jou als VCP.