Vertrouwenscontactpersoon aanstellen

Maak het sporters makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken en stel namens het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan. Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.

De VCP bij een vereniging is over het algemeen een vrijwilliger. Ideaal zou zijn om een man én een vrouw aan te stellen in deze rol. De VCP voert een vertrouwelijk gesprek, dat garandeert dus geen geheimhouding van deze rol. Een professionele vertrouwenspersoon kan wel een groot deel van het werk in geheimhouding doen. Een VCP van de vereniging is zich bewust van het gevaar van eventuele vermenging van rollen en taken. Zo kan een arts of iemand van de politie deze rol niet vervullen vanuit de verantwoordelijkheid van het eigen werk. 

Geef de VCP een duidelijke rol en zorg dat iedereen binnen de vereniging weet dat hij/zij het aanspreekpunt is voor signalen en preventie. Geef de VCP de ruimte om zichzelf actief bekend te maken bij alle leden. Zorg sowieso dat de naam en contactgegevens duidelijk vindbaar zijn voor iedereen. Stel een bestuurder aan die signalen - binnen de gestelde kaders van de gedragsregels en sporttuchtrecht - snel en netjes oppakt. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden en maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.

Sociale veiligheid op de vereniging zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hiervoor zorg dragen is dan ook een taak voor iedereen.

Klik hier voor het huidige functieprofiel VCP.