Waar kan ik terecht?

Als melder bepaal je zelf, waar je een nare ervaring of incident dat je hebt meegemaakt of gezien bespreekbaar maakt. Hieronder een uiteenzetting van de opties.

Sportvereniging
Je kunt een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging kun je geen officiële melding doen, maar wel een signaal afgeven. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert het signaal aan het bestuurslid. De melder zelf doet de daadwerkelijke melding bij het bestuurslid.

Sportbond
Bij de bond kan een vertrouwelijk gesprek gevoerd worden met een vertrouwens(contact)persoon, een compliance-medewerker of een integrity officer. Op de website van jouw sportbond moet duidelijk staan wie het aanspreekpunt is voor het vertrouwenswerk. Deze persoon is daartoe bevoegd.

Meldingen kunnen namens de bestuurder of directie van de bond direct gedaan worden bij de contactpersoon. Als het nodig is, wordt de melding geformaliseerd voor een aangifte in het tuchtrecht. Voor dergelijke meldingen kun je ook rechtstreeks terecht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Neem daarvoor contact op met de aanklager, die vervolgens namens de sportbond tuchtrechtelijk onderzoek kan instellen.

Sport overkoepelend
Daarvoor kan je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier is een team casemanagers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Het Centrum is nadrukkelijk beschikbaar voor alle betrokkenen, ook als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt. Contact is altijd volledig vertrouwelijk, gratis en indien gewenst anoniem

Buiten de sport
Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit CVSN zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er terugkerend overleg.