Waar kan ik terecht?

Je kunt zelf kiezen waar je een nare ervaring of incident bespreekbaar kan of wilt maken. Hieronder noemen we een paar mogelijkheden.

Binnen de sportvereniging

Je kunt een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging kun je geen officiële melding doen, maar wel een signaal afgeven. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert het signaal aan het bestuurslid. De melder zelf doet de daadwerkelijke melding bij het bestuurslid.

Binnen de sportbond

Voor de bond kan een vertrouwelijk gesprek gevoerd worden door een vertrouwens(contact)persoon van de sportbond, een compliance-medewerker of een integrity officer. Op de website van de betreffende sportbond moet duidelijk staan wie het aanspreekpunt is voor het vertrouwenswerk. Hij/zij is daartoe bevoegd.

Meldingen kunnen namens de bestuurder of directie van de bond direct gedaan worden bij de contactpersoon. Als dat nodig is, wordt de melding geformaliseerd voor een aangifte in het tuchtrecht.

Voor meldingen kun je rechtstreeks terecht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Neem daarvoor contact op met de aanklager, die vervolgens namens de sportbond tuchtrechtelijk onderzoek kan instellen.

Binnen de sport in het algemeen

Dan kan je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere casemanagers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Het Centrum is nadrukkelijk beschikbaar voor alle betrokkenen, ook als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt. Contact is altijd gratis en indien gewenst anoniem

Buiten de sport

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.