Word je beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag?

Als je beschuldigd wordt door een medesporter of het bestuur van je vereniging kan dat flink schrikken zijn. Daarbij is beschuldigd worden niet hetzelfde als schuldig zijn.

Je hebt het recht om te horen wat de melding of klacht is die er tegen jou is ingediend. Je hebt ook het recht om je te verweren tegen een klacht. Meewerken aan onderzoek in het sporttuchtrecht is vrijwillig, dit mag je dus weigeren. 

Website vereniging of sportbond

De vereniging en de sportbond moeten op hun website kenbaar maken hoe ze omgaan met meldingen en klachten. Daarbij moeten zij ook vermelden hoe een beschuldigde zich kan verweren of waar vragen kunnen worden gesteld. 

Het bestuur van een vereniging of de aanklager van de sportbond kan beslissen om een gesprek met je aan te gaan. Jij kunt dan vertellen wat jouw kant van het verhaal is. We raden je aan om dit niet alleen te doen. Neem een bekende mee die je vertrouwt, of maak gebruik van een vertrouwenspersoon via het Centrum Veilige Sport Nederland. Vraag het bestuur/de onderzoeker om een geschreven verslag van het gesprek en lees goed of daarin staat wat je wilde vertellen. Vraag ook om een paraaf of handtekening van degene die verantwoordelijk is voor het verslag. Zo weet je altijd dat je de juiste versie hebt. 

Het bestuur van de vereniging of de sportbond kan beslissen om je voor de duur van een onderzoek te schorsen. We noemen dit een ordemaatregel. Je krijgt hierover een brief met de reden waarom je wordt geschorst en voor welke periode. Je kunt hier bezwaar tegen maken.

Soms hoor je pas later wat de klacht tegen jou is. Dan kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de aanklager van de bond of van het ISR heeft besloten dat dat in het belang is van het onderzoek.

Tips bij beschuldiging

  • Probeer de rust te bewaren voor jezelf en je omgeving. Hoe moeilijk het ook kan zijn, probeer geen ondoordachte dingen te doen.
  • Vraag na wat de klacht is en zorg dat je deze formeel op papier krijgt.
  • Maak zelf ook een geschreven verslag van gesprekken. Hou een tijdlijn bij. 
  • Informeer bij je rechtsbijstandverzekering of zij je indien nodig juridisch ondersteunen.
  • Neem iemand die je vertrouwt mee naar gesprekken, of maak gebruik van een vertrouwenspersoon van het CVSN voor ondersteuning.
  • Maak jij je zorgen over je eigen seksueel handelen, neem dan contact op met Stop it Now, je kunt hier anoniem je verhaal kwijt

Beschuldigden kunnen altijd contact opnemen met ons voor overleg.