Word je beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag?

Als je beschuldigd wordt door bijvoorbeeld een medesporter of het bestuur van je vereniging kan dat flink schrikken zijn. Daarbij is beschuldigd worden niet hetzelfde als schuldig zijn. Je hebt het recht om te horen wat de melding of klacht is die er tegen jou is ingediend. Je hebt ook het recht om je te verweren tegen een klacht. Meewerken aan onderzoek in het sporttuchtrecht is daarbij vrijwillig, dit is dus geen verplichting. Ook beschuldigden kunnen altijd gratis en indien gewenst anoniem contact met het Centrum Veilige Sport Nederland opnemen voor overleg. Goed om daarbij te weten, een casemanager van CVSN is in dezelfde casus nooit de contactpersoon van zowel beschuldigde als melder.

Website vereniging of sportbond
De vereniging en de sportbond dient op hun website kenbaar te maken hoe ze omgaan met meldingen en klachten. Daarbij horen zij ook te vermelden hoe een beschuldigde zich kan verweren of waar vragen kunnen worden gesteld. 

Het bestuur van een vereniging of de aanklager van de sportbond kan beslissen om een gesprek met je aan te gaan. Jij kunt dan vertellen wat jouw kant van het verhaal is. We raden je aan om dit niet alleen te doen. Neem een bekende mee die je vertrouwt, of maak gebruik van een vertrouwenspersoon via het Centrum Veilige Sport Nederland. Vraag het bestuur/de onderzoeker om een geschreven verslag van het gesprek en lees goed of daarin staat wat je wilde vertellen. Vraag ook om een paraaf of handtekening van degene die verantwoordelijk is voor het verslag. Zo weet je altijd dat je de juiste versie hebt. 

Het bestuur van de vereniging of de sportbond kan beslissen om je voor de duur van een onderzoek te schorsen. We noemen dit een ordemaatregel. Je krijgt hierover een brief met de reden waarom je wordt geschorst en voor welke periode. Je kunt hier bezwaar tegen maken.

Soms hoor je pas later wat de klacht tegen jou is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de aanklager van de bond, of van het ISR, heeft besloten dat het in het belang is van het onderzoek.

Tips bij beschuldiging
- Probeer de rust te bewaren voor jezelf en je omgeving. Hoe moeilijk het ook kan zijn, probeer geen ondoordachte dingen te doen.
- Schakel met CVSN voor overleg en advies.
- Maak zelf ook een geschreven verslag van gesprekken. Hou een tijdlijn bij.
- Heb je een arbeidsovereenkomst of een formele opdracht? Zowel betaald als onbetaald kan het zijn dat je hier een zaak hebt die in het arbeidsrecht thuishoort. Jouw werkgever/ opdrachtgever heeft naar jou toe ook een zorgplicht, zowel in netjes omgaan met de klacht als voor jou het juiste doen en je bijstaan.  
- Informeer bij je rechtsbijstandverzekering of zij je indien nodig juridisch ondersteunen.
- Neem iemand die je vertrouwt mee naar gesprekken, of maak gebruik van een vertrouwenspersoon van het CVSN voor ondersteuning.
- Maak jij je zorgen over je seksueel handelen, neem dan contact op met Stop it Now, je kunt hier anoniem je verhaal kwijt.