Wie kan melden?

Iedereen kan een melder zijn: sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers, etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se het slachtoffer of de beschuldigde. Voor sporten, verenigingen en sportbonden die bij NOC*NSF als koepelorganisatie zijn aangesloten, is melden georganiseerd.

Mijn sport is niet aangesloten bij NOC*NSF

Het CVSN is niet alleen een meldpunt voor alle sporten die onder NOC*NSF vallen. Ook een aantal andere sportgerelateerde organisaties, zoals ENVOZ zwemdiploma's, Nationale Raad Zwembaden NRZ, NABV Airsoft en de Krajicek Foundation kunnen bij ons terecht. Overkomt jou iets, of signaleer jij iets bij een sport die onder deze organisaties valt, dan mag je dus ook altijd contact met ons opnemen.

Ben je in gevaar? Bel 112 en schakel de politie in. Zorg direct voor jezelf als je medische hulp nodig hebt.

 

Hieronder leggen we onze definities uit.

Slachtoffer

Degene die zich aangetast voelt in zijn of haar eigenwaarde. Dit kan subjectief zijn.

Beschuldigde

Degene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas na een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling over een dader of pleger. Meer informatie voor beschuldigden vind je hier.

Betrokkenen

Bij een incident kunnen meerdere mensen betrokken zijn; niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.