Wie kan melden?

Iedereen die iets is overkomen, heeft gezien of wetenschap van heeft, kan een melder zijn. Denk aan sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers, enzovoort. Een melder is dus niet per se het slachtoffer of de beschuldigde. Voor sporten, verenigingen en sportbonden die bij NOC*NSF als koepelorganisatie zijn aangesloten, is dit melden centraal georganiseerd bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). De definities die daarbij gehanteerd worden:

Slachtoffer
Degene die zich, op welke wijze dan ook, aangetast voelt in eigenwaarde. Dit kan subjectief zijn.

Beschuldigde
Degene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas na een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling over een dader of pleger. Meer informatie voor beschuldigden vind je hier.

Betrokkenen
Bij een incident kunnen meerdere mensen betrokken zijn; niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook toeschouwers of getuigen.

Het CVSN is niet alleen een meldpunt voor alle sporten die onder NOC*NSF vallen. Ook een aantal andere sport gerelateerde organisaties, zoals ENVOZ zwemdiploma's, Nationale Raad Zwemveiligheid NRZNABV Airsoft en de Krajicek Foundation kunnen bij ons terecht. Overkomt jou iets, of signaleer jij iets bij een sport die onder deze organisaties valt, dan mag je dus ook altijd contact met ons opnemen.