Gedragscode voor topsporters

Je hebt maar één doel voor ogen: winnen! Daar doe je alles voor, dag in dag uit. Eat-sleep-train-repeat is jouw motto. Het bestaan van een topsporter is zwaar; het is een vak. Soms liggen er verleidingen op de loer. Matchfixing, betting en doping: zaken waarmee je liever niet in aanraking komt. Daarom moet je als topsporter bijvoorbeeld weten dat wedden op eigen wedstrijden verboden is, of e-learnings doen over doping of bijhouden waar je wanneer bent voor een controle.

Hoe goed je ook bent voorbereid en voorgelicht, ook jou kan iets overkomen dat niet prettig is. Denk bijvoorbeeld aan machtsmisbruik of intimidatie door een trainer, of discriminatie door omstanders. Je kunt dan altijd contact opnemen met ons voor overleg. Voor het deel waar je zelf ook invloed op hebt, kun je de onderstaande animatie bekijken. Dan blijf je misschien makkelijker uit de problemen.

De gedragscodes voor topsporters zijn hier te downloaden

De topsporter:

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe altijd je best om te winnen. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportaspect, zoals de eerste uitgooi.

Past op met weddenschappen. Wed nooit op tegenstander(s), wed nooit op je eigen sport.

Is voorzichtig.  Stel nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.

Kent en houdt zich aan regels, waaronder regels op het gebied van matchfixing, doping en seksuele intimidatie.  

Bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten  over doping en matchfixing. NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld die bestaat uit drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. Als sporter bezoek je de bijeenkomsten, die onderdeel uitmaken van deze pakketten. Ook bezoek je de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volg je de e-learning hierover.

Levert de 'whereabouts altijd tijdig in en correct aan.  Sommige sporters hebben een whereabouts-verplichting. Je moet dan je verblijfsgegevens doorgeven aan de Dopingautoriteit of de Internationale Federatie. Het is jouw verplichting als sporter om hier correct en secuur mee om te gaan.

Is open. Als jou wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat, meld dit dan, bijvoorbeeld bij het bestuur van jouw sportvereniging of bij de sportbond. Meld ook (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland of andere daarvoor beschikbare kanalen. Meld het ook als je wordt benaderd om vals te spelen of als je andere ernstige overtredingen van deze code signaleert.

Is een voorbeeld en toont respect. Heb respect voor je tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.

Discrimineert niet.  Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden  om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om vervolgens iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. Wees open en transparant. 

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden  om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.