Register tuchtuitspraken seksuele intimidatie

Wil je weten of een vrijwilliger, trainer of begeleider is veroordeeld voor seksuele intimidatie in het sporttuchtrecht? NOC*NSF heeft een register met veroordelingen in de sport, waarin de uitspraken van het ISR en de bonden met eigen tucht zijn opgenomen voor de duur van de veroordeling. Het doel van het register is om deze veroordelingen sportbondenoverstijgend te kunnen inzien en onderling te kunnen delen. 

Wanneer het register raadplegen?

Je kunt het register bijvoorbeeld raadplegen bij een sollicitatieproces met een nieuwe trainer, maar ook als je een zomerkamp met kinderen organiseert waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn. Of als je iemand verdenkt van ongewenst gedrag. Laat een registercheck bij voorkeur samengaan met het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zo krijgt de vereniging inzage in zowel strafrecht als tuchtrecht en kan zij daarmee een goede inschatting maken over wie er op de vereniging aanwezig zijn. 

Inzage in het register is alleen mogelijk voor bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en verenigingen. 

Hoe doe je dit?

Stuur een e-mail naar de beheerder van het register. De beheerder verwijdert de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn na de controle. Overleg met de beheerder als je meer dan één persoon tegelijkertijd wil laten controleren. Neem contact op met beheerder Miriam.Reijnen@nocnsf.nl .

Als een vereniging het register wil raadplegen, doet zij dat met medeweten van de eigen sportbond. De beheerder van het register antwoordt met alleen een ja of nee aan de sportbond. Als een persoon in het register voorkomt, volgt overleg over hoe hiermee om te gaan. Zo ondersteunen we in zo'n geval de vereniging direct.