Register tuchtuitspraken seksuele intimidatie

Update: Privacywetgeving strijdig met openbaar SI-register

Een landelijk register Seksuele Intimidatie waar sport tuchtrechtelijke uitspraken op het gebied van seksuele intimidatie werden bijgehouden en dat tot eind 2022 door bonden en verenigingen geraadpleegd kon worden, is op juridische gronden gesloten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dit type register niet meer toe onder de huidige door de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekte vergunning. Om wetsovertreding te voorkomen is het register Seksuele Intimidatie daarom per 1 januari 2023 in de huidige vorm dan ook gesloten. Het register was overigens met enkele tientallen vermeldingen beperkt van omvang. Het is daarbij goed te vermelden dat de sanctioneringen van de betreffende personen niet zijn beƫindigd.

Een sluitend alternatief in sollicitatieprocedures is het vragen van een VOG en referenties, waarmee bovendien veel meer mogelijk relevante feiten kunnen worden getoetst. NOC*NSF zet onder andere via campagnes vol in op de minimale kwaliteitseisen voor vrijwilligers en werknemers bij sportbonden en verenigingen, waaronder het actief uitvoeren van de Regeling Gratis VOG. Ook worden acht integriteitsmanagers geworven om bonden en TeamNL-centra te adviseren bij het opstellen van een proactief integriteitsbeleid.