Congres Blijf je stil of praat je erover

Grensoverschrijdend gedrag. Het thema dat zich overal in de maatschappij en dus ook in de sportwereld bevindt. Wat doe jij er vanuit jouw rol aan, welke verantwoordelijkheid draag je en waar precies ligt de grens van ons gedrag? Om antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen organiseert het Centrum Veilige Sport Nederland ook in 2024 het congres ‘Blijf je stil of praat je erover.’ Een unieke dag waarin het netwerk van sportbonden, -verenigingen, gemeenten, maatschappelijke partners en een ieder die zich bezighoudt met grensoverschrijdend gedrag in de sport samenkomt. 

De eerste sprekers van het congres zijn inmiddels bekendgemaakt. Onder anderen Marijn de VriesGregory Sedoc, zangeres Meau, André Cats, Klaas de Vries, Miriam ReijnenRegeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer en John Bierling maken op diverse manieren onderdeel uit van de line-up. Dagvoorzitter is Suzan Vink-Opstal.

De editie van dit jaar vindt dinsdag 28 mei van 10.00 – 16.30 uur plaats op Papendal in Arnhem en heeft als thema ‘Waar ligt jouw grens’. Kennisdeling, bewustwording, netwerk en preventie staan hierbij centraal. Naast een inspirerend plenair programma worden er net zoals de voorgaande twee edities interactieve subsessies georganiseerd. Ook is er volop ruimte elkaar te ontmoeten tussen de onderdelen door en tijdens de lunch die is inbegrepen.  

De kaartverkoop voor dit congres loopt in rap tempo door. Koop hier jouw ticket en je bent erbij! 

-----
Terugblik congres 2023

Met een recordaantal bezoekers,
een interactief programma en volop netwerkmogelijkheden kijkt het Centrum Veilige Sport Nederland terug op een geslaagde editie van het congres ‘Blijf je stil of praat je erover’ dinsdag 23 mei 2023 op Papendal.Miriam Reijnen namens het Centrum Veilige Sport Nederland: ,,Het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in de sport leeft. Dat zie je terug in de aantallen bezoekers van het congres en dat haal ik ook uit de intensiteit van de sessies. Ten opzichte van vorig jaar kwamen de deelnemers nu niet alleen toehoren, maar ook echt van elkaar leren. Het was een dynamisch congres en er werden aan de lopende band ervaringen uitgewisseld. Het is daarbij mooi om te zien dat zoveel mensen vanuit een intrinsieke motivatie zich met dit onderwerp bezighouden en dat deze groep enorm aan het groeien is. Want om de sport veiliger te maken, hebben we elkaar nodig.”Tijdens de plenaire aftrap werd de toon van het congres direct gezet. Algemeen directeur NOC*NSF Marc van den Tweel opende de dag met een speech waarin hij benadrukte dat het vooral gaat om ‘doen.’ Een sociaal veilige sport is een verantwoording voor iedereen die er actief is en begint met het gesprek tussen mensen en een proactieve houding. Vervolgens gingen Gregory Sedoc, oud-topatleet en ambassadeur van CVSN en Jamilon Mülders (internationaal hockeycoach) met dagvoorzitter Huibert Brands in gesprek over de balans tussen presteren en veiligheid. In dat gesprek ging het over de kracht van écht luisteren naar elkaar, feedback (durven) geven en ontvangen en het stellen van duidelijke kaders. Zoals Mülders het omschreef: ,,Blijf bij jezelf, blijf bij jouw waarden en verander ze niet als het om prestaties gaat, hoe moeilijk dat soms ook is. Jij als mens staat centraal.” Sedoc sloot af met een oproep aan de zaal: ,,Dit congres is niet alleen een leuke dag, waarin we met elkaar keuvelen en ieder straks weer tevreden huiswaarts keert. Dit congres dient een doel, heeft een duidelijke call to action. Iedereen aanwezig kan vanavond op de vereniging direct beginnen met het toepasbaar maken van datgene je hier leert. Doe het, samen zijn wij de sport!”De daaropvolgende uren stonden in het teken van workshops en inspiratiesessies. De deelnemers hadden daarbij de keuze uit maar liefst 15 sessies over uiteenlopende onderwerpen zoals crisiscommunicatie, basiseisen sociale veiligheid, wat te doen na een melding seksuele intimidatie en hoe te handelen bij een positieve dopingtest. De sessies werden gegeven door experts binnen hun vakgebied en leverden veel interactie, verbinding en kennisdeling op. De presentaties die gebruikt zijn gedurende de workshops, zijn hier terug te vinden. Tussen de sessies door was er gelegenheid het netwerkplein te bezoeken, waar twaalf organisaties uit het werkveld zich presenteerden en volop kennis en kunde werd gedeeld.  Het laatste gedeelte van het congres bestond uit een vraaggesprek tussen onafhankelijke Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer en Marc van den Tweel. Tijdens dit gesprek ging het voornamelijk over de basiseisen op het gebied van sociale veiligheid en dat deze ook voor de amateursport vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is nu niet het geval. Professionals en vrijwilligers in het onderwijs, de kinderopvang en bij Scouting Nederland moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Ook in de topsport geldt een VOG-plicht voor trainers en begeleiders. Maar in de amateursport is dit de vrije keuze van sportaanbieders. Marc van den Tweel: ,,Het is maatschappelijk niet uit te leggen dat een kind op school en op de opvang een bepaalde mate van bescherming geniet door eisen die we stellen aan begeleiders, terwijl die eisen niet meer gelden op de sportvereniging waar het kind buiten schooltijd naartoe gaat." Mariette Hamer beaamde dit en voegde toe: ,,Het is goed als deze eisen algemeen worden. Een VOG is een belangrijk middel om de veiligheid te bewaken, ook in de amateursport. Daarnaast is het van groot belang dat er ook in de amateursport gedragscodes en vertrouwenspersonen zijn."Team CVSN bedankt alle deelnemers en betrokken partijen voor een zeer geslaagd congres. Heb je vragen, opmerkingen of tips, dan horen we graag van je: congres.cvsn@nocnsf.nl.