Hoe maak ik een melding of klacht?

Je maakt eerst een melding bij het bestuur van je vereniging. Als je dat niet prettig vindt mag je ook naar je eigen sportbond of met ons contact opnemen

Een melding mag anoniem worden gedaan via SpeakUp. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd. 

Belangrijk:

  • Ben je in gevaar?
  • Heb je een arts nodig?

Tips voor melden (zie deze infographic):

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wanneer was dat?
  • Waren er andere personen bij?
  • Weet je wie de beschuldigde is?
  • Heb je misschien film of papieren die je veilig moet bewaren?
  • Zijn er andere slachtoffers?

Meldplicht voor het bestuur van je vereniging

Het bestuur van je vereniging moet met je melding aan de slag. Het bestuur heeft ook een meldplicht naar de sportbond of het Centrum, zodat er een dossier aangemaakt kan worden. Gezamenlijk ondersteunen we je met de beste oplossing.

Het bestuur zal je uitnodigen voor een gesprek om je melding toe te lichten. Ze zullen dan waarschijnlijk ook de persoon die beschuldigd wordt gaan spreken, wat is zijn/haar versie van wat er gebeurde. Het bestuur kan de beschuldigde van de vereniging wegsturen tijdens deze periode.

Klacht bij de sportbond of het ISR

Als het oplossen in de vereniging niet lukt of er zijn gedragsregels of tuchtrechtregels overtreden, dan is het goed als we dit aanbrengen als klacht bij de sportbond of het ISR Instituut Sport Rechtspraak. Daar kun je je verhaal vertellen, doen ze onderzoek en kan de beschuldigde bestraft worden binnen de sport.

Om een tuchtrechtzaak te kunnen behandelen worden er door het ISR kosten gemaakt  die worden doorberekend in een kostenveroordeling. Het gaat daarbij om kosten zoals de uurvergoeding voor de juridisch secretaris, reiskosten voor de tuchtrechters en huur van een vergaderlocatie voor de mondelinge behandeling van de zaak.

Deze kosten worden zoals afgesproken in  het tuchtreglement opgelegd aan degene die daartoe door de tuchtcommissie wordt veroordeeld. Over het algemeen zal dit de beschuldigde partij zijn als onderdeel van de ISR uitspraak.

Maar dit kan ook degene zijn die een integriteitskwestie bij het ISR aangeeft en die  niet bewezen wordt verklaard, of als  het niet tot een veroordeling komt. In het rapport van de commissie de Vries (seksuele intimidatie in de sport dec.2017), is geconstateerd dat dit een ontmoedigende werking kan hebben op een melder om een klacht in te dienen.

Met ondersteuning van het Ministerie van VWS heeft het ISR een voorziening kunnen opbouwen om deze kosten te dekken. Hierdoor is een mogelijke financiële drempel weggenomen om aangifte te doen van grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Instituut Sportrechtspraak.