Hoe maak ik een melding of klacht?

Je maakt eerst een melding bij het bestuur van je vereniging. Als je dat niet prettig vindt mag je ook naar je eigen sportbond of met ons contact opnemen

Een melding mag anoniem worden gedaan via SpeakUp. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd. 

Belangrijk:

  • Ben je in gevaar?
  • Heb je een arts nodig?

Tips voor melden (zie deze infographic):

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wanneer was dat?
  • Waren er andere personen bij?
  • Weet je wie de beschuldigde is?
  • Heb je misschien film of papieren die je veilig moet bewaren?
  • Zijn er andere slachtoffers?

Meldplicht voor het bestuur van je vereniging

Het bestuur van je vereniging moet met je melding aan de slag. Het bestuur heeft ook een meldplicht naar de sportbond of het Centrum, zodat er een dossier aangemaakt kan worden. Gezamenlijk ondersteunen we je met de beste oplossing.

Het bestuur zal je uitnodigen voor een gesprek om je melding toe te lichten. Ze zullen dan waarschijnlijk ook de persoon die beschuldigd wordt gaan spreken, wat is zijn/haar versie van wat er gebeurde. Het bestuur kan de beschuldigde van de vereniging wegsturen tijdens deze periode.

Klacht bij de sportbond of het ISR

Als het oplossen in de vereniging niet lukt of er zijn gedragsregels of tuchtrechtregels overtreden, dan is het goed als we dit aanbrengen als klacht bij de sportbond of het ISR Instituut Sport Rechtspraak. Daar kun je je verhaal vertellen, doen ze onderzoek en kan de beschuldigde bestraft worden binnen de sport.

Om een tuchtrechtzaak te kunnen behandelen worden er door het ISR kosten gemaakt  die worden doorberekend in een kostenveroordeling. Het gaat daarbij om kosten zoals de uurvergoeding voor de juridisch secretaris, reiskosten voor de tuchtrechters en huur van een vergaderlocatie voor de mondelinge behandeling van de zaak.

Deze kosten worden zoals afgesproken in  het tuchtreglement opgelegd aan degene die daartoe door de tuchtcommissie wordt veroordeeld. Over het algemeen zal dit de beschuldigde partij zijn als onderdeel van de ISR uitspraak.

Maar dit kan ook degene zijn die een integriteitskwestie bij het ISR aangeeft en die  niet bewezen wordt verklaard, of als  het niet tot een veroordeling komt. In het rapport van de commissie de Vries (seksuele intimidatie in de sport dec.2017), is geconstateerd dat dit een ontmoedigende werking kan hebben op een melder om een klacht in te dienen.

Met ondersteuning van het Ministerie van VWS heeft het ISR een voorziening kunnen opbouwen om deze kosten te dekken. Hierdoor is een mogelijke financiële drempel weggenomen om aangifte te doen van grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Instituut Sportrechtspraak.

Onderwerpen

Pesten

Wanneer er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat op te handelen. Check ons stappenplan en onze e-learning!

Meer informatie

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'

Video's, posters en advertenties ter ondersteuning van de campagne 'Blijf je stil of praat je er over'. 

Meer informatie

Seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sport omgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Meer informatie

Sociale veiligheid in corona tijd

Sociale Veiligheid en Social Distancing, hoe onderhoud ik contact met mijn jeugdteams? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

Meer informatie

Matchfixing

Het is belangrijk onze topsporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

Meer informatie

Doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid.

Meer informatie

E-learning integriteit

Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit.

Meer informatie

E-learning discriminatie

Wat kan je als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen als je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie. En wat kan je doen ter voorkoming?

Meer informatie