Hoe zorg je als bestuur dat er aandacht blijft voor een veilige sfeer? 

Hou het op de agenda

Zet dit onderwerp elk jaar op de agenda van de algemene ledenvergadering. Noem het ook in het jaarverslag dat je als bestuur maakt.

Check wat werkt

Als bestuur wil je weten of jullie inzet werkt. Dat kan door te monitoren hoe de maatregelen uitpakken. Hoever is jullie beleid al uitgevoerd?

Met deze scan kun je elk jaar nagaan of je beleid nog leeft. Op welke punten staat je vereniging sterk? En waar is extra aandacht nodig? De scan kun je samen met de vertrouwenscontactpersoon uitvoeren. Door sportbegeleiders, leden en ouders erbij te betrekken, krijgen jullie verschillende perspectieven in beeld. Werken de nieuwe afspraken voor het aanstellen van vrijwilligers? Moet er een opfriscursus komen voor trainers? Worden er omgangsregels afgesproken in de teams? 

Herhaal elk jaar de voorlichting

Geef elk jaar opnieuw voorlichting over hoe jullie sportclub grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Wat is de visie van de vereniging en welke afspraken zijn er gemaakt? De voorlichting kun je bijvoorbeeld geven via een informatieavond, posters, de website van de vereniging, de nieuwsbrief en/of social media.

Investeer in sportbegeleiders, trainers en coaches

Sportbegeleiders, trainers en coaches spelen een centrale rol in de positieve sportcultuur binnen de vereniging. Zij zetten de toon en zijn pedagogisch betrokken bij sporters. Ze grijpen in als er tussen sporters grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Ze hebben bovendien een voorbeeldfunctie.

Het opleiden van sportbegeleiders is een belangrijke stap naar een positief sportklimaat. Dit betaalt zich terug in een goede sfeer binnen de vereniging, tevreden leden en gemotiveerde vrijwilligers. Bekijk ook onze tips voor positief coachen en het tegengaan van pesten.

<- terug naar stap 4

High 5 emblem

Checklist beleid en communicatie

Deze checklist geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van het beleid en de communicatie wat betreft grensoverschrijdend gedrag en de cultuur binnen jouw vereniging. Door de stellingen voor te leggen aan verschillende mensen binnen de vereniging (sporters, ouders, sportbegeleiders) kun je nagaan hoe de situatie door iedereen wordt ingeschat. Door te weten waar je staat kom je er achter wat
je kunt ondernemen op het gebied van preventie.

Begin de checklist
High 5 emblem
{{$index + 1}}
{{$index + 1}}/{{ctrl.totalQuestions}}

Checklist beleid en communicatie

{{q.Question}}

Je hebt de checklist ingevuld!

Je hebt de checklist ingevuld!

De eerste stap om het beleid en communicatie in kaart te brengen is gezet. Check de uitslag.

Benoem de belangrijkste verbeterpunten

Stel als vereniging prioriteiten: wat gaat de vereniging eerst aanpakken en wat daarna?

<- terug naar stap 4