Stap 1: Hoe maken we onze vereniging veilig?

Als bestuur wil je natuurlijk weten of grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen jullie club. Daarom maak je een risico-inventarisatie. Wat gaat goed bij jullie club en wat kan beter? Wat zijn de risico’s voor grensoverschrijdend gedrag?

Terug naar overzicht

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging. Dit is een vereniging waarin sportplezier centraal staat en waar geen ruimte is voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vraag is: hoe regel je dat als bestuur?

Zet het op de bestuursagenda

Reserveer tijdens de bestuursvergadering tijd om te praten over het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag. Inventariseer hoe de bestuursleden tegen dit onderwerp aankijken. Gebruik stellingen of vraag de Academie voor Sportkader om een bijeenkomst te begeleiden.

Wat moet je doen?

Als bestuur kun je veel doen om grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging te voorkomen. Bijvoorbeeld: een heldere visie opstellen, een risico-inventarisatie uitvoeren, vrijwilligers trainen en omgangsregels opstellen.

Bekijk hier waar iedere vereniging aan moet voldoen. Het gaat daarbij om afspraken die de bonden met elkaar hebben gemaakt. Als bestuur ben je verplicht om erop toe te zien dat die afspraken ook worden nageleefd. Stel alle leden op de hoogte van de regels. Met vragen over verplichtingen kan je altijd terecht bij jouw bond of bij het Centrum Veilige Sport.

Moet je als bestuur optreden?

Ja, een bestuur hoort op te treden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dat doe je immers ook als er regels op het veld worden overtreden; dan krijgt iemand een rode kaart. Hiermee laat je zien dat iets niet mag tijdens de wedstrijd. Bij het overtreden van regels buiten het veld geldt hetzelfde. Dus: treed op als er regels worden geschonden en tref maatregelen als dat nodig is.

Wat is jullie visie en doel?

Stel een visie en doelen op. Zo maak je als bestuur duidelijk waarom jullie een veilige sportvereniging willen. Gebruik zo nodig het format voor de visie en doelen.

Stel een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.

Voor een vertrouwenscontactpersoon is een functieprofiel opgesteld. Een training is essentieel.

-> download het functieprofiel VCP vereniging (VCP-V)

-> download de werkwijze signalen VCP vereniging (VCP-V)

-> download het verslagformulier VCP vereniging (VCP-V)

Samen aanpakken?

Zoek samenwerking met andere sportverenigingen in jullie gemeente. Of neem contact op met sportondersteuners aldaar.

Je kunt ook de bond vragen of zij kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met voorlichtingsmaterialen en acties. Je kunt dan een deel van dit plan samen uitvoeren.

NAAR STAP 2 ->

{{$index + 1}}
{{$index + 1}}/{{ctrl.totalQuestions}}

{{q.Question}}