Voor en over professionals

Voor professionele vertrouwenspersonen is er een door KIWA en LVV geaccrediteerde nascholing ontwikkeld geheel toegespitst op de sportcontext.

Scholing ‘Vertrouwenspersoon in de sport’

Vertrouwenspersonen die zich willen specialiseren in sport gerelateerde casuïstiek kunnen de scholing Vertrouwenspersoon Sport volgen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Deze scholing is bedoeld om het werk van vertrouwenspersoon te professionaliseren. Naast vertrouwenspersonen is deze scholing ook interessant voor professionals in de sport, maatschappelijk werkers en (sport)psychologen die meer kennis willen over het begeleiden van (grensoverschrijdende) incidenten in de sector.

Tijdens de scholing wordt de vertrouwenspersoon breed opgeleid. Goede kennisontwikkeling leidt namelijk tot een zo veilig mogelijke sport. Naast basiskennis van ongewenste omgangsvormen en integriteit in het kader van strafrecht en ARBO wetgeving is het daarom belangrijk dat de vertrouwenspersoon kennis krijgt van het sporttuchtrecht. Dit komt in de scholing aan bod. Na het volgen van de scholing kan de vertrouwenspersoon o.a.:

  • Melders opvangen;
  • Melders begeleiden in gesprekken op de vereniging;
  • Ondersteunen bij het formaliseren van een melding of klacht;
  • Meegaan naar het aangiftegesprek bij de politie of in het sporttuchtrecht.

De vertrouwenspersoon kan in alle gevallen terugvallen op het CVSN om te sparren en om gebruik te maken van ons landelijke netwerk bij de sportbonden, hulpverlening en politie.

Voor wie is de scholing Vertrouwenspersoon Sport

De scholing Vertrouwenspersoon Sport is bedoeld voor vertrouwenspersonen (met een afgeronde basisopleiding van maximaal 10 jaar oud), professionals in sport, en maatschappelijk werkers of (sport-) psychologen.

Programma van de scholing

De scholing begint met een e-learning. Tijdens deze e-learning komen onderwerpen als seksuele intimidatie, pesten en discriminatie in de sportcontext aan bod. Tijdens de lesdag die daarop volgt gaat een docent dieper op deze onderwerpen in en zal daar ook de onderwerpen matchfixing en doping kort toelichten. Voor alle onderwerpen krijgt de deelnemer inzicht in de tuchtreglementen, meldplicht en meldprocedures binnen de georganiseerde sportbonden en verenigingen. Hierbij vinden wij (CVSN) inzicht over hoe straf-, arbeidsrecht en tuchtrecht naast elkaar kunnen lopen in een casus essentieel. We informeren over het netwerk aan hulpverlening en partners van het CVSN. Vanuit de casuïstiek laten we zien hoe de vertrouwenspersoon in een casus kan samenwerken met de casemanagers van het CVSN om voor de melder een goede oplossing te vinden.

Begeleide casuïstiek bespreking

Een onderdeel van de scholing voor de oud deelnemers is een casuïstiek-intervisie. Tijdens deze intervisie gaan we samen in op geanonimiseerde gebeurtenissen. Hoe dit verlopen is, waar we samen van kunnen leren en hoe we kennis delen. Voor de vertrouwenspersonen is deze bijeenkomst te gebruiken als extra activiteit van de certificering. We gaan ervan uit dat intervisie over de eigen vaardigheden in het eigen netwerk wordt gevolgd.

Aanmelden voor de scholing Vertrouwenspersoon Sport

Geïnteresseerden in de scholing kunnen zich aanmelden via deze link. De tijdsinvestering is totaal acht uur waarvan twee uur thuisstudie, en zes uur lesbijeenkomst. De kosten bedragen 420 euro inclusief btw. De tijdsinvestering voor de begeleide casuïstiekbespreking is drie uur en de kosten bedragen 200 euro inclusief btw.