Als bestuur wil je natuurlijk weten of grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen de club. Daarom doe je een risicoscan. Wat gaat er goed bij jullie club en wat kan beter? Wat zijn de risico’s voor grensoverschrijdend gedrag?

Zo doe je een risicoscan
  • Stel een projectgroep samen
  • Breng de risico’s in kaart
  • Benoem de belangrijkste verbeterpunten
1. Stel een projectgroep samen

Benoem een projectgroep. Dit is een groep die de risicoscan gaat uitvoeren.

  • Stel een projectgroep samen met daarin de belangrijkste betrokkenen van de vereniging: sportbegeleiders, (jeugd)leden, vrijwilligers, ouders. De projectgroep bestaat uit 5 tot 8 leden.
  • Vraag de vertrouwenscontactpersoon (VCP) om de projectgroep te leiden.
  • Je kunt de projectgroep aanvullen met een externe deskundige, bijvoorbeeld vanuit de bond of GGD.
2. Breng de risico’s in kaart
  • Organiseer als bestuur een bijeenkomst met de projectgroep. Laat alle leden van de projectgroep vooraf de checklist invullen. Voor iedereen geldt: neem het advies dat uit de checklist komt mee naar de bijeenkomst.
  • Leg alle adviezen naast elkaar en bespreek de verschillen en overeenkomsten.
  • Maak vervolgens een lijst met risicofactoren binnen jullie sportvereniging.
High 5 emblem

Checklist grensoverschrijdend gedrag

Deze checklist geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw vereniging als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Door de stellingen voor te leggen aan verschillende mensen binnen de vereniging (sporters, ouders, sportbegeleiders) kun je nagaan hoe de situatie door iedereen wordt ingeschat. Je ziet dan ook waar de verschillen zitten. Zo kom je er achter wat je kunt doen op het gebied van preventie.

Checklist invullen
High 5 emblem
{{$index + 1}}
{{$index + 1}}/{{ctrl.totalQuestions}}

Checklist grensoverschrijdend gedrag

{{q.Question}}

Je hebt de checklist ingevuld!

Je hebt de checklist ingevuld!

Waar liggen de risico’s binnen jullie vereniging?

De eerste stap om de risico’s binnen de vereniging in kaart te brengen is gezet. Check de uitslag.

Gebruik deze checklist! Of vul hem hierboven digitaal in!

3. Benoem de belangrijkste verbeterpunten

Stel als vereniging prioriteiten: wat gaat de vereniging eerst aanpakken en wat daarna?

Twee manieren om prioriteiten te stellen

<- terug naar stap 1 verder naar stap 3 ->