Stap 2: Wat kan beter?

Als bestuur wil je natuurlijk weten of grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen de club. Daarom maak je een risicoscan. Wat gaat goed in jullie club en wat kan beter? Wat zijn de risico’s voor grensoverschrijdend gedrag?

Zo maak je een risicoscan
  • Stel een projectgroep samen
  • Breng de risico’s in kaart
  • Benoem de belangrijkste verbeterpunten
Stel een projectgroep samen

Benoem een projectgroep. Dit is een groep die de risicoscan gaat uitvoeren.

  • Maak een projectgroep met daarin de belangrijkste betrokkenen van de vereniging: sportbegeleiders, (jeugd)leden, vrijwilligers, ouders. De projectgroep bestaat uit 5 tot 8 leden.
  • Vraag de vertrouwenscontactpersoon (VCP) om de projectgroep te leiden.
  • De projectgroep kan worden aangevuld met een externe deskundige, bijvoorbeeld vanuit de bond of GGD.
Breng de risico’s in kaart

Gebruik deze checklist!

  • Organiseer als bestuur een bijeenkomst met de projectgroep. Laat alle leden van de projectgroep vooraf de checklist invullen. Voor iedereen geldt: neem het advies dat uit de checklist komt mee naar de bijeenkomst.
  • Leg alle adviezen naast elkaar en bespreek de verschillen en overeenkomsten.
  • Maak vervolgens een lijst met risicofactoren binnen jullie sportvereniging.
Benoem de belangrijkste verbeterpunten

Stel als vereniging prioriteiten: wat gaat de vereniging eerst aanpakken en wat daarna?

>> DOOR NAAR STAP 3
>> TERUG NAAR STAP 1