Feiten en cijfers

Vanuit onderzoeken in de sport weten we dat grensoverschrijdend gedrag en in het bijzonder seksuele intimidatie en misbruik aanwezig is: ongeveer 1 op de 8 sporters is slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. De dader is een medesporter (38%), de coach (18%) of een andere betrokkene (61%).

Kwetsbare groepen

Minderjarigen, LHBT+, sporters met een beperking en topsporters zijn extra kwetsbare groepen. Dat kan zijn doordat men niet capabel is of moeite heeft zich te verweren, of gewend is geraakt over de eigen grenzen heen te gaan of omdat je als kind nu eenmaal niet nee zegt tegen een volwassene in je omgeving. Geen van dat alles is een excuus voor het overtreden van de eigenwaarde van de ander.

Waarom is er zo weinig over bekend?

90% van het seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt nooit gemeld. Mensen schamen zich of denken dat het hun eigen schuld is dat ze dit overkomt. Ook mannen zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en misbruik, zij vinden melden extra moeilijk. Daarom roepen wij juist op om het gesprek aan te gaan en er over te praten. En vooral om binnen je vereniging aan preventie te doen zodat de kans op dit gedrag zo veel als mogelijk beperkt wordt.

Meldingen

Het Centrum Veilige Sport en de sportbonden krijgen jaarlijks honderden meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Al is een incident vrijwel nooit puur seksueel, vaak is er ook intimidatie of uitsluiting onderdeel van het incident. Onze medewerkers en de vertrouwens(contact)personen van de bonden hebben contact over meldingen en signalen om zo incidenten te begeleiden en bestuurders te ondersteunen. We hebben een landelijk netwerk In hulpverlening en directe lijnen met zedenpolitie.

Meer feiten en cijfers vind je in:


Onderzoek en wetenschap

Vanuit NOC*NSF en samen met de sportbonden doen we jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken op grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zijn sportbreed zoals het rapport De Vries en het onderzoek van Tine Vertommen. Maar het kan ook sport specifiek zijn zoals het onderzoek van de KNWU. Daarbij hebben we een lectoraat sport en pedagogiek aan de Windesheim Hogeschool.

Jaarverslag

In november 2019 hebben we ons eerste jaarverslag uitgebracht. Het jaar 2019 stond bij het CVSN vooral in het kader van groei en ontwikkelen, de komende jaren wordt op de nu gelegde basis verder gewerkt.

 

Onderwerpen

Pesten

Wanneer er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat op te handelen. Check ons stappenplan en onze e-learning!

Meer informatie

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'

Video's, posters en advertenties ter ondersteuning van de campagne 'Blijf je stil of praat je er over'. 

Meer informatie

Seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sport omgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Meer informatie

Sociale veiligheid in corona tijd

Sociale Veiligheid en Social Distancing, hoe onderhoud ik contact met mijn jeugdteams? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

Meer informatie

Matchfixing

Het is belangrijk onze topsporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

Meer informatie

Doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid.

Meer informatie

E-learning integriteit

Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit.

Meer informatie

E-learning discriminatie

Wat kan je als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen als je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie. En wat kan je doen ter voorkoming?

Meer informatie