Essentiële informatie professionele vertrouwenspersonen

Naast het netwerk van Vertrouwenscontactpersonen (VCP's) bij de verschillende sportbonden en verenigingen, is er bij Centrum Veilige Sport namens de gehele sport een landelijke poule van professionele vertrouwenspersonen. Casemanagers doen de eerste opvang. Samen met de melder bespreken zij de inzet van een vertrouwenspersoon voor persoonlijke begeleiding. De vertrouwenspersonen zijn bedoeld voor slachtoffers, beschuldigden en andere melders die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het gebruikmaken van een vertrouwenspersoon is gratis voor iedereen die onder de NOC*NSF sportkoepel valt. 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Hij of zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook. 
Zeker bij zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk en wordt de geboden ondersteuning als prettig ervaren. De vertrouwenspersoon behandelt informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene. Onze vertrouwenspersonen zijn gebonden aan geheimhouding over wat hen verteld wordt, tenzij er gevaar dreigt of een dwingende reden is deze geheimhouding te doorbreken. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan geldt een vastgesteld protocol en beslist de teamleider van het Centrum hiertoe over te gaan. 

Alle vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport zijn gediplomeerd, volgen intervisie en opleiding en zijn aangesloten bij de landelijke vereniging LVV. Ook hebben zij met NOC*NSF een Professioneel Statuut ondertekend, waardoor onafhankelijkheid en werkwijze, vertrouwelijkheid, en de beroepscode formeel belegd zijn. NOC*NSF heeft geen invloed op of inzage in de begeleidingen en dossiers van het Centrum.  Ook sportbonden, verenigingen en het Instituut Sport Rechtspraak hebben géén inzage in de dossiers van vertrouwenspersoon. 

Ben je als vertrouwenspersoon actief in de sport, neem dan contact met ons op voor overleg bij casuïstiek. Naast het reguliere strafrecht werkt de sport met eigen gedragsregels en sporttuchtrecht. Deze regels zijn geen onderdeel van de basisopleiding vertrouwenspersoon. We ondersteunen je dus graag met onze kennis en kunde. 

Vertrouwenspersonen CVSN

  • Erika Hendriks 
  • Frans Rijntjes 
  • Heidi Penterman