Essentiële informatie voor sportbonden

Sportbonden kunnen verenigingen helpen bij het veiliger en inclusiever maken van hun sport. Samen staan ze dicht bij de sporter en zorgen ze via beleid voor de benodigde voorwaarden en kaders. Op de website van jouw sportbond kun je bijvoorbeeld essentiële informatie vinden over hoe jouw sport omgaat met veiligheid. Welke gedragsregels gelden er? En wie is er als contactpersonen bereikbaar als het toch misgaat?

De meeste sportbonden hebben een verenigingsondersteuner die praktische programma's kan begeleiden en opzetten. Alle sportbonden werken samen met het Centrum Veilige Sport, zowel voor preventie als bij meldingen.

De sportbonden maken gezamenlijk en zelfstandig sportspecifiek beleid voor thema's die onder grensoverschrijdend gedrag vallen. Ze delen hun kennis in landelijke projecten zoals Positieve sportcultuur uit het Sportakkoord. De sportbond speelt een belangrijke rol in het hele integriteitsbeleid en het opvolgen van meldingen en is verantwoordelijk voor het sporttuchtrecht van hun sport. De sportbond heeft een belangrijke rol in het op de agenda houden en het organiseren van voorlichting.

Wat kan een sportbond op de website laten zien?

  • Welk beleid zorgt dat sporten in jouw discipline veiliger wordt. Wat vinden ze daarvan? Waar staan ze voor? Zijn er goede voorbeelden beschikbaar die je mag gebruiken?
  • Waar kun je een melding maken als het misgaat? Wie is de contactpersoon? Ga naar meer informatie over melden.
  • Welke hulpverleners zijn er in het netwerk? Werkt jouw sportbond samen met een andere organisatie? 
  • Welke opleidingen heeft de sportbond op het gebied van (preventie en herkenning van) grensoverschrijdend gedrag, doping, matchfixing en fraude? Welke ondersteuning kan je krijgen als vereniging? 
  • Hoe vraag je een VOG aan voor vrijwilligers? Is een VOG verplicht gesteld door mijn bond? Ga naar meer informatie over het aanvragen van een VOG

We hebben een voorbeeld van een tekst voor op de website beschikbaar. Onder Tools en informatie staat wat we verder zoal aan hulpmiddelen aanbieden. Op de pagina Kennis en Kunde staan cijfers en onderzoeken. Sportbonden kunnen daarnaast altijd contact opnemen met het Centrum voor verdere ondersteuning.

Verantwoordelijkheid en besturen

De bestuurder van een sportbond is verantwoordelijkheid voor álle leden en een integer bestuur van de bond. Een heel belangrijke taak dus die men daar op zich neemt. Dat betekent ook dat we bestuurders aan normen en waarden houden om een goed bestuurder te kunnen zijn. De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Kijk in de Code Goed Sport Bestuur voor handreikingen.