Stefan van Schendel

Projectleider ICT

Al sinds hele jonge leeftijd sport ik ontzettend graag. Ik realiseer me eens te meer dat het een groot voorrecht is dat ik dit altijd heb mogen doen in een veilige omgeving. In mijn jeugd heb ik dit altijd als een gegeven aangenomen, helaas is dat voorrecht er niet voor iedereen en worden er sporters geconfronteerd met een onveilige sportomgeving. Als projectleider ICT bij het Centrum Veilige Sport Nederland zorg ik ervoor dat de casemanagers zo goed mogelijk gefaciliteerd worden met IT- en communicatiegereedschappen zodat zij kunnen focussen op het veiliger maken van de sportomgeving in Nederland. Op die manier draag ik mijn steentje bij aan een veilige sportomgeving voor iedereen.