Ruzie op de hockeyvereniging

Bij HC Tilburg is een incident aanleiding om met het thema grensoverschrijdend gedrag aan de slag te gaan. Mayke Brouwer, bestuurslid: “Twee jaar geleden hadden we hier bijna een vechtpartij, waarbij een vader echt agressief was tegen de coach. Toen kwamen we erachter dat we niet goed geregeld hadden hoe we moeten omgaan met grensoverschrijdend gedrag.”

HC Tilburg heeft inmiddels een actieve commissie veilig sportklimaat (VSK). Irene Dekker, lid van de VSK-commissie: “HC Tilburg is een grote vereniging, met 2300 leden. Dat maakt dat mensen elkaar niet allemaal kennen. Daardoor ontstaat er vaker gedoe.”

Mayke sluit hierbij aan: “Als mensen elkaar kennen, spreken ze elkaar sneller aan op gedrag, worden problemen minder groot en weet je wat je aan elkaar hebt.” Daarom organiseert de vereniging veel ontmoetingen, zoals koffiedrinken met de ouders bij de start van het seizoen van het team, en voor sportbegeleiders coach- en managerstafels rond een specifiek thema.

Beginnen met stap 1

Irene: “De moeilijkste stap was om te bedenken waar je gaat beginnen. Want niemand is tegen een veilig sportklimaat. Maar veel mensen denken dat dat vanzelf wel goed gaat. We hebben een VCP (vertrouwenscontactpersoon) aangesteld en zijn in gesprek gegaan met trainers om te vragen wat ze doen om het leuk te houden in het team. Daaruit bleek dat iedereen de verhalen over grensoverschrijdend gedrag wel kent, maar niemand er zelf iets mee deed. Ook kende niemand de gedragsregels die wij hebben.”

Meer duidelijkheid over gedragsregels werd daarom de eerste prioriteit van de VSK-commissie. In het beleidsplan heet het Uitspreken, afspreken en aanspreken op onsportief gedrag. Irene: “Je moet klein beginnen, op teamniveau afspraken maken.” Ook het vergroten van pedagogische vaardigheden van trainers en coaches is een prioriteit. Mayke: “We gaan werken met iemand die lesgeeft op de ALO, zodat onze sportbegeleiders meer vaardigheden krijgen. En de hockeybond heeft hier modules voor die we kunnen gebruiken.”

Vergeet de ouders niet!

De tweede prioriteit is Ouders langs de lijn. Mayke: “Ouders gedragen zich vaak negatief naar scheidsrechters en coaches toe. Dat is nog steeds een probleem. Mijn boodschap aan ouders is: ‘hier doen we het zó, en daar heb je je aan te houden’.”

De andere kant is dat ouders ook vaak niet op de hoogte zijn van de visie en inzet van HC Tilburg. Irene: “Onlangs bespraken we dat een moeder haar kind uit een team had gehaald en in een ander team liet meetrainen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar toen ik haar daarover belde, bleek dat haar kind al een jaar gepest werd in dat team. Was ze maar eerder naar ons toegekomen, dan hadden we het kunnen aanpakken in het team.”

Mayke: “Ik denk dat we het nu wel goed op de rit hebben. De procedures kloppen, de regels zijn bekend. De volgende stap is dus dat we een campagne gaan voeren die insteekt op goed gedrag, op sportplezier.” 

;