Waar kun je terecht?

Waar kun je terecht met je melding? Hier zijn verschillende plekken of instanties voor:

Binnen de sportvereniging?

Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging zelf kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.

Binnen de sportbond?

Voor de bond kan het vertrouwelijk gesprek belegd zijn bij een vertrouwens(contact)persoon van de sportbond, een compliance medewerker of een integrity officer. Wie dit is in het vertrouwenswerk van de sportbond moet op de website bekendgemaakt worden. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon namens de bestuurder of directie van de bond direct een melding gedaan worden. We vatten deze functie hier samen als vertrouwens(contact)persoon.

Binnen de sport in het algemeen?

Voor de koepelorganisatie NOC*NSF is het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Bij het Centrum kan ook gemeld worden als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt.

Buiten de sport?

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

Contactpagina

Een overzicht van contactinstanties vindt je op onze contactpagina.