E-learning integriteit

We willen een eerlijke en veilige sport. Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit. De modules maken je bewust van wat jij kunt doen en hoe je leert herkennen wat er in je eigen sportomgeving gebeurt.

Alle modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en na inschrijving geheel gratis.

De volgende e-learnings zijn of komen op korte termijn beschikbaar:

Webinars

Vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland(CVSN) worden er periodiek informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen met diverse thema’s als onderwerp. Gezien de huidige beperkingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen, is er gekozen om via webinars deze informatievoorziening door te laten gaan.

Webinar Pedagogisch Sportklimaat van 8 juni

Op dinsdag 8 juni 2021 heeft het Centrum Veilige Sport Nederland een webinar georganiseerd over het Pedagogisch Sportklimaat. Een element dat in het verleden vaak onderbelicht bleef is het pedagogische aspect in de sport. Naast dat een kind veilig en met plezier moet kunnen sporten, is het ook van belang dat het zich ontwikkelt en leerervaringen heeft (anders dan sporttechnisch). Het uitgangspunt is dat trainers en verenigingen in staat moeten zijn een omgeving te creëren waarin een positieve ontwikkeling van het kind centraal staat. Tijdens deze webinar kwamen verschillende sprekers aan bod:

 • Johannes Dijkstra (Teamleider bij Fier Chat) heeft iets verteld over de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag op minderjarigen en de FIER chat sport.
 • Nicolette van Veldhoven (professor Sportpedagogiek Hogeschool Windesheim) heeft het prevalentie onderzoek en het pedagogisch sportkompas toegelicht.

Webinar Beschuldigde in de sport

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag in de sport: melders, slachtoffers én beschuldigden. Om meer licht te schijnen op de positie van de beschuldigde organiseerde het Centrum op 2 februari 2021 een webinar het met onderwerp “Beschuldigde in de Sport”.  

Tijdens deze webinar kwamen verschillende sprekers aan bod. 

 • Stop It Now is een organisatie die als doel heeft om seksueel kindermisbruik te voorkomen door hulp te bieden aan mensen die dreigen een grens over te gaan of dat al zijn gegaan ten aanzien van minderjarigen. 
 • Cosa (Reclassering Nederland) ging in op een methode voor re-integratie van zedendaders.

Tenslotte deelde ook strafrechtadvocaat Ivo van de Bergh zijn kennis en expertise over beschuldigden in de sport.   

Webinar Slachtoffer in de sport deel 1

Op 30 juni 2020 is de webinar “Slachtoffer in de sport deel 1” gehouden. Tijdens deze webinar hebben de volgende ketenpartners een presentatie verzorgd:

- Slachtofferhulp Nederland
- Schadefonds geweldsmisdrijven
- Perspectief Herstelbemiddeling  

In deze webinar stond het slachtoffer van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag centraal. Er werd aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor ondersteuning van een slachtoffer.  Wat kan een slachtoffer helpen om een ervaring met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een plek in zijn of haar leven te geven? Verder was de webinar vooral gericht op betrokkenen die een rol hebben in de afwikkeling van een tuchtrechtprocedure of strafrechtprocedure. Zodat zij zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn met betrekking tot de ondersteuningsmogelijkheden.

Het publiek bestond uit 

 • bondsvoorzitters
 • vertrouwenscontactpersonenvan bonden
 • zedenrechercheurs 
 • medewerkersOpenbaar ministerie, 
 • medewerkersstrafgriffies 
 • tuchtrechters, aanklagers, onderzoekers, 
 • juristen

De webinar is via deze link terug te zien.

Op 29 september 2020 is de webinar 'Slachtoffer in de sport deel 2' gehouden. Tijdens deze webinar hebben een onderzoeker van het ISR en een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport een presentatie verzorgd.

De webinar is via deze link terug te zien.

Onderwerpen

Pesten

Wanneer er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat op te handelen. Check ons stappenplan en onze e-learning!

Meer informatie

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'

Video's, posters en advertenties ter ondersteuning van de campagne 'Blijf je stil of praat je er over'. 

Meer informatie

Seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sport omgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Meer informatie

Sociale veiligheid in corona tijd

Sociale Veiligheid en Social Distancing, hoe onderhoud ik contact met mijn jeugdteams? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

Meer informatie

Matchfixing

Het is belangrijk onze topsporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

Meer informatie

Doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid.

Meer informatie

E-learning integriteit

Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit.

Meer informatie

E-learning discriminatie

Wat kan je als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen als je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie. En wat kan je doen ter voorkoming?

Meer informatie