Aanvragen Verklaring Omtrent gedrag (VOG)

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Wil je alle in en outs over de VOG in 75 seconden, klik dan hier https://watdevog.nl/#wat-de-vog

Waarom een VOG?

-> bekijk onze ondertitelde video: Regeling gratis VOG: maak jouw vereniging veiliger

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze iedere drie jaar te herhalen.

Hoe vraag ik gratis VOG’s aan?

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat je je vereniging gaat aanmelden op https://www.gratisvog.nl/ moet je er eerst voor zorgen dat je vereniging voldoet aan de voorwaarden.

 Vervolgens doorloop je de vijf onderstaande stappen:

  1. Meld je vereniging aan via gratisvog.nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kunnen stap 2 t/m 5 worden gezet. Bij een afwijzing van het CIBG kan je vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (vog@nocnsf.nl).
  2. Vraag e-Herkenning e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Je dient in 2.4 de juiste screeningsprofiel aan te vinken. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om het risicogebied 8. Personen aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
  5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Mocht je (meer) vragen hebben over de VOG, download dan het bestand ‘veelgestelde vragen’

In de tweede helft van 2019 zijn we gestart we met een poule van experts die met jou en de vereniging kunnen meekijken hoe de VOG-regeling goed kan worden ingevoerd en duurzaam kan worden gemaakt.

Wat nog meer naast de VOG?

Naast het aanvragen van de VOG voor je vrijwilligers kan de vereniging nog meer doen aan preventie. Bij het aanstellen van trainers en coaches zou je de referenties kunnen opvragen en het Register tuchtuitspraken sport nagaan. Ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon op de vereniging, zodat leden, ouders of vrijwilligers ergens met hun zorg of verhaal terecht kunnen, behoort tot de mogelijkheden ter preventie. Maak dit ook bekend op je website of Facebookpagina; zo ziet iedereen dat er bij deze vereniging goed wordt opgelet.

Wat te doen als een vrijwilliger geen VOG kan tonen, omdat deze geweigerd is?

Het komt voor dat iemand géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Is er ook op uw vereniging een vrijwilliger die geen geldige VOG kan laten zien, lees hier ons advies wat te doen bij een geweigerde VOG.

Ondersteuning gewenst?

Als een bestuur werk wil maken van sociale veiligheid, waarbij het aanvragen van de VOG een maatregel is, kan gebruik maken van het volgende aanbod: een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject.

Inspiratiesessie sociale veiligheid

In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over de thematiek sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat is gebleken uit onderzoek? Er worden voorbeelden gegeven van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waar is de vereniging verantwoordelijk voor? Het high5 stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling. De inspiratiesessie is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen.

Een inspiratiesessie neemt gemiddeld 60 à 75 minuten aan tijd in beslag, is gratis en kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl.

Meer info en inschrijving via sportopleidingen.nl

Verenigingstraject sociale veiligheid

Als bestuur kunt u een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Uw verenigingsbestuur wordt dan door een expert bijgestaan bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid, zodat uw vereniging voor de gratis VOG regeling in aanmerking komt. U kunt bijvoorbeeld na afloop van dit traject voor de vrijwilligers die binnen uw vereniging met kwetsbare groepen werken gratis VOG’s klaarzetten. Het high-5 stappenplan vormt de leidraad binnen dit verenigingstraject. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten want daar wordt ook bij stilgestaan gedurende het traject.

Het verenigingstraject Sociale Veiligheid  is bedoeld voor bestuursleden van sportverenigingen.

Een verenigingstraject beslaat gemiddeld 15 uur aan begeleiding en kost niets. Tijdens een intakegesprek wordt in gezamenlijkheid de route en inzet van expert (gratis) VOG bepaald. Een verenigingstraject kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl. Meer info en inschrijving kan via sportopleidingen.nl.

Onderwerpen

Pesten

Wanneer er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat op te handelen. Check ons stappenplan en onze e-learning!

Meer informatie

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'

Video's, posters en advertenties ter ondersteuning van de campagne 'Blijf je stil of praat je er over'. 

Meer informatie

Seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sport omgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Meer informatie

Sociale veiligheid in corona tijd

Sociale Veiligheid en Social Distancing, hoe onderhoud ik contact met mijn jeugdteams? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

Meer informatie

Matchfixing

Het is belangrijk onze topsporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

Meer informatie

Doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid.

Meer informatie

E-learning integriteit

Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit.

Meer informatie

E-learning discriminatie

Wat kan je als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen als je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie. En wat kan je doen ter voorkoming?

Meer informatie