Aanvragen Verklaring Omtrent gedrag (VOG)

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Waarom een VOG?

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze iedere drie jaar te herhalen.

Hoe vraag ik gratis VOG’s aan?

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat je je vereniging gaat aanmelden op https://www.gratisvog.nl/ moet je er eerst voor zorgen dat je vereniging voldoet aan de voorwaarden.

 Vervolgens doorloop je de vijf onderstaande stappen:

  1. Meld je vereniging aan via gratisvog.nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kunnen stap 2 t/m 5 worden gezet. Bij een afwijzing van het CIBG kan je vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (VOG@nocnsf.nl).
  2. Vraag e-Herkenning e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang.
  4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
  5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Mocht je (meer) vragen hebben over de VOG, download dan hier het bestand ‘veelgestelde vragen’

In de tweede helft van 2019 starten we met een poule van experts die met jou en de vereniging kunnen meekijken hoe de VOG-regeling goed kan worden ingevoerd en duurzaam kan worden gemaakt.

Wat nog meer naast de VOG?

Naast het aanvragen van de VOG voor je vrijwilligers kan de vereniging nog meer doen aan preventie. Bij het aanstellen van trainers en coaches zou je de referenties kunnen opvragen en het Register tuchtuitspraken sport nagaan. Ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon op de vereniging, zodat leden, ouders of vrijwilligers ergens met hun zorg of verhaal terecht kunnen, behoort tot de mogelijkheden ter preventie. Maak dit ook bekend op je website of Facebookpagina; zo ziet iedereen dat er bij deze vereniging goed wordt opgelet.

Wat te doen als een vrijwilliger geen VOG kan tonen, omdat deze geweigerd is?

Het komt voor dat iemand géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Is er ook op uw vereniging een vrijwilliger die geen geldige VOG kan laten zien, lees hier ons advies.