Essentiële informatie voor de vereniging

Hoe zorg jij voor een veilige sportclub? Preventie en afspraken maken is de beste verdediging. Laat op je website en op je club zien dat je een actief beleid hebt. Zo weet iedereen wat jullie van elkaar verwachten én wat te doen als het toch misgaat. 

Verantwoordelijkheid en besturen

De bestuurder van een vereniging is verantwoordelijkheid voor álle leden van de vereniging én de bezoekers. Een heel belangrijke taak dus die men daar op zich neemt. Dat betekent ook dat we bestuurders aan normen en waarden houden om een goed bestuurder te kunnen zijn. De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Kijk in de Code Goed Sport Bestuur voor handreikingen. 

Het gaat mis. En nu?

Heeft de vereniging gedragsregels gecommuniceerd? Is er al een vertrouwenscontactpersoon aangesteld? Waar gaat het eigenlijk precies over bij grensoverschrijdend gedrag? Hieronder vind je een aantal suggesties. Voorkómen is altijd beter, dus neem vooral ook een kijkje bij Preventie. En áls het misgaat, weet dan wat je als vereniging moet doen. Neem iedere melding serieus en zorg voor een integere en nette oplossing. 

Wat kan jouw verenging op de website laten zien?

  • Het beleid dat ervoor zorgt dat sporten op jouw club veiliger wordt. Welke afspraken zijn er gemaakt? 
  • Wat zijn de huisregels? 
  • Welke gedragsregels gelden er bij jouw club?
  • Waar kun je een melding maken als het misgaat? Wie is de contactpersoon? Ga naar meer informatie over melden.
  • Hoe ondersteunt je vereniging degenen die meer willen leren over grensoverschrijdend gedrag? 
  • Heeft de verenging het afgeven van een VOG verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en professionals? Waarom willen ze dat? Ga ook naar meer informatie over het aanvragen van een VOG

Centrum Veilige Sport Nederland heeft om de sociale veiligheid bij sportclubs te bevorderen samen met NOC*NSF het High5 stappenplan ontwikkeld voor jou als sportbestuurder en vrijwilliger bij sportverenigingen. Deze online tool laat op een laagdrempelige manier zien wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de vijf stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging. 

Hoe ga je om met sociale veiligheid in coronatijd? Het is belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de do’s en don'ts?

Als sportvereniging kun je een gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor zijn of haar huidige taak. Denk hierbij aan het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. 

Heb je hulp nodig rondom de VOG? Onze expert poule kan je helpen. Als jullie bestuur werk wil maken van sociale veiligheid - waarbij het aanvragen van de VOG een maatregel is - kan de expert poule je helpen met een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject.