Essentiële informatie voor gemeenten

Gemeenten kunnen verenigingen helpen met sociale veiligheid. Dat kan door het maken van beleid en door te ondersteunen met subsidies of andere financiële regelingen. De gemeente is voor de burger de meest toegankelijke overheidsinstantie. Op de website van je gemeente kun je bijvoorbeeld essentiële informatie vinden over lokale regelingen of doorverwijzingen naar hulpverleningsorganisaties en het Centrum Veilige Sport Nederland.

Veel gemeenten hebben een positieve sportcultuur in hun beleid opgenomen en hebben actieve sportafdelingen die het beleid ondersteunen. De gemeentelijke sportbedrijven stellen medewerkers beschikbaar voor praktische ondersteuning en kennen het lokale scholingsaanbod. Zo heeft de gemeente Amsterdam een aantal basiseisen opgesteld voor samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en sportaanbieders, en hebben SportUtrecht, Rotterdam Sportsupport en WSDH Den Haag een speciale webpagina. 

Wat kan een gemeente op de website laten zien?

  • Welk beleid ervoor zorgt dat sporten in jouw discipline veiliger wordt. Wat vinden ze daarvan? En waar staan ze voor? Zijn er goede voorbeelden die je mag gebruiken? Is er een subsidie die je kan helpen? 
  • Waar kun je een melding maken als het misgaat? Wie is de contactpersoon? Op deze pagina vind je ook informatie over melden.
  • Welke hulpverleners zijn er binnen het netwerk? Hoe kun je de GGD bereiken? Werkt jouw gemeente samen met een andere organisatie? 
  • Welke opleidingen heeft de gemeente over grensoverschrijdend gedrag? Welke (financiële) ondersteuning kan ik als vereniging krijgen ? 
  • Hoe kan ik een VOG aanvragen voor mijn vrijwilligers? Heeft mijn gemeente een VOG verplicht gesteld? Ga naar meer informatie over het aanvragen van een VOG

We komen graag in contact met gemeenten die zich meer willen inzetten voor een sociaal veilige sport. Wil je als gemeente aansluiten bij onze mediacampagne, of heb je ideeën over een inspiratiesessie of presentatie? Neem dan contact met ons op via telefoon of email