Marcel van Deelen

Functioneel Beheerder ICT

,,Sporten en verenigen zijn woorden die naar mijn mening onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en daarnaast mij als persoon typeren. Behalve het sportieve aspect zorgt de vereniging ook voor betrokkenheid en verbondenheid binnen een gemeenschap. In mijn geval ben ik al ruim 30 jaar lid van een voetbalvereniging waarbij ik als voetballertje ben begonnen en nu in verschillende rollen mag participeren binnen een gezonde en veilige vereniging. Een dergelijke omgeving gun je iedereen en ik mag daar vanuit mijn rol als Functioneel Beheerder ICT bij het Centrum een steen aan bijdragen. Als ICT-er vertaal ik de businesswensen door in ICT-oplossingen en ben ik verantwoordelijk voor het beheer."