Erik Beuker

Projectleider
Focusgebied: Regeling Gratis VOG en sociaal veilig sportklimaat

,,Mijn kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement, marketing en communicatie breng ik in om grensoverschrijdend gedrag binnen de sportsector onder de aandacht te brengen, met name bij sportbonden en sportverenigingen. Eén van mijn aandachtsgebieden binnen het Centrum Veilige Sport Nederland is de Regeling Gratis VOG, waarmee verenigingen voor iedere vrijwilliger die werkt met jongeren en kwetsbare groepen gratis een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen regelen. Deze VOG is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgegeven bewijs van goed gedrag. Trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers stimuleren en enthousiasmeren een VOG te tonen heeft een grote preventieve werking en levert een grote bijdrage aan een sociaal veilig sportklimaat. Het is mijn ambitie de sportverenigingen in Nederland iedere dag een stukje betrouwbaarder, eerlijker, veiliger en plezieriger te maken!”