Workshops congres 'Blijf je stil of praat je erover'

Naast een interessant plenair programma, wordt er tijdens het congres dinsdag 23 mei ook een breed scala aan workshops en inspiratiesessies aangeboden. Hieronder tref je een overzicht van de workshops. Workshops worden twee keer op de dag gegeven en de tijden sluiten zo goed als mogelijk op elkaar aan, zodat bezoekers de gelegenheid hebben meerdere sessies bij te wonen.  

Het is nu mogelijk je aan te melden voor deze inspirerende dag, klik hier.

Congres ‘Blijf je stil of praat je erover’
Dinsdag 23 mei 2023, 09.30 – 16.00 uur
Papendal, Arnhem

1. Vereniging én/of werkgever - wat moet ik doen voor preventie en bij incidenten?
Sessieleider: Rosalie Tamminga (NOC*NSF)

Vaak is een sportorganisatie een vereniging én een werkgever. Vanuit beide hoedanigheden zijn er (juridische) verplichtingen voor preventie én verplichtingen bij incidenten. Maar wat zijn nou die verplichtingen? Maakt het voor je verplichtingen als vereniging uit of je een sportbond bent of een lokale vereniging? En hoe verhouden die verplichtingen vanuit verschillende hoedanigheden zich tot elkaar? En wat is dan de rol van het tuchtrecht en het strafrecht? 

Deze sessie zal ingaan op de sporen van het verenigingsrecht en arbeidsrecht bij preventie en incidenten rondom grensoverschrijdend gedrag. Ook wordt stilgestaan bij het tuchtrecht en strafrecht bij incidenten. Dit alles vanuit het perspectief van de organisatie. Deelnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over de sporen en samenloop en kunnen aan de voorkant hun preventiebeleid beter inrichten. Hierdoor kan bij incidenten ook beter gehandeld worden en wordt de kans dat er onwenselijke of onjuiste beslissingen worden genomen kleiner.

2. Met Andere Ogen – VR sessie 
Sessieleiders: Karin Lachmising en Aisha Roffel (Critical Mass) 

Tijdens een Met Andere Ogen sessie kijken deelnemers door middel van Virtual Reality mee over de schouder van iemand die te maken krijgt met racisme, discriminatie of andere situaties van sociale uitsluiting. Zo worden zij geconfronteerd met de twijfels en dilemma's van de hoofdpersoon alsook de omstanders. De VR-ervaring geeft deelnemers de mogelijkheid dieper in te gaan over wat zij ervaren hebben en hoe deze ervaringen zich verhouden tot hun eigen perspectieven, ervaringen en ideeën over de maatschappij waar we in leven en de organisatie waar we in werken. 

Het doel van de gesprekken is drieledig: 
1.     Mensen met elkaar in gesprek brengen over vaak stilgezwegen en polariserende onderwerpen zoals sociale uitsluiting, racisme, discriminatie, seksisme, ongelijke machtsrelaties etc. 
2.     Wederzijds begrip en herkenning faciliteren op het niveau van teams en organisaties. 
3.     Mensen in de actiestand zetten, zodat ze zelf willen bijdragen aan oplossingen en zelf met concrete handelingsopties komen waar ze elkaar aan houden.  

3. Een melding van seksuele intimidatie op de vereniging, wat nu?
Sessieleiders: Serge Westercappel (coördinator meldlijn CVSN) en Esther van Geloven (operationeel specialist bij Team Zeden politie-eenheid Oost-Brabant)

In deze werksessie doorlopen we met elkaar een fictieve casus, waarbij er wordt stilgestaan bij verschillende beslismomenten, rollen, taken, verantwoordelijkheden en de absolute do's and don’ts tijdens een incident. Verder maak je tijdens deze sessie ook een eigen stappenplan voor het geval dat er een soortgelijk incident bij jou plaatsvindt.

4. De impact van (grensoverschrijdend) gedrag op de leeftijdsgebonden identiteitsontwikkeling van de jonge sporter
Sessieleider: Peter Fijbes (Fijbes consultancy)

Jonge sporters ontwikkelen zich op meer dan alleen sportief vlak. Ook het karakter en de identiteit ontwikkelen zich sterk in de adolescentie. Voor pubers juist op plekken buiten het eigen gezin en school; zoals de sportclub. Begeleiders, coaches en medesporters kunnen een grote positieve impact hebben op de zich ontwikkelende jeugd. Tegelijk is het ook een periode waarin vervelende ervaringen juist grote negatieve gevolgen kunnen hebben. In deze interactieve sessie neemt trainer en consultant Peter Fijbes je mee in de kansen en valkuilen voor sportclubs en begeleiders in het bieden van een veilige sportomgeving. De focus ligt daarbij op identiteitsontwikkeling en de stijl van begeleiden/coachen binnen de sportvereniging.

5. Basiseisen Sociale Veiligheid: vóór een positieve sportcultuur en tégen grensoverschrijdend gedrag
Sessieleider: Erik Beuker en Emiel Krijt (Team Integrity NOC*NSF)

Het is de missie van gemeenten, sportbonden en NOC*NSF om voor iedereen in Nederland optimale sportomstandigheden te creëren. In het Sportakkoord is vastgelegd dat alle gemeenten hiervoor een ‘ondergrens’ voor hun sportverenigingen opstellen. Dit model bestaat uit vier basiseisen, waaraan verenigingen op lokaal niveau minimaal zouden moeten voldoen:

Gebruik Regeling Gratis VOG
Gedragscode Sport
Vertrouwenscontactpersoon
Cursus of e-learning voor trainer-coaches

Hierover gaan we in deze sessie met elkaar in gesprek. Ben je bestuurder van een sportvereniging en in deze rol dé cultuurdrager en grensbewaker van de vereniging en wil je meer weten over de betekenis voor jouw vereniging? Ben je beleidsmedewerker bij een gemeente en je wilt meer weten over hoe deze basiseisen op praktische wijze op te nemen in je beleid? En wil je in beide gevallen meer weten over de implementatie van deze voorwaarden met handvatten en praktische tips? Dan zien we je graag bij deze interactieve sessie aanschuiven.

6. De VOG helpt grensoverschrijdend gedrag buiten de poorten van jouw vereniging te houden
Sessieleider: Christel Heeren en Astrid van de Griendt, NOC*NSF Expertpoule sociale veiligheid

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon uit zijn of haar verleden geen bezwaar oplevert voor vrijwilligerswerk vandaag. Is de aanvrager in het verleden bijvoorbeeld veroordeeld voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt. Hier gaat een grote preventieve werking van uit. Normaal gesproken kost het aanvragen en ontvangen van een VOG geld. Sportverenigingen kunnen zich echter aanmelden voor de Regeling Gratis VOG, waarmee vrijwilligers grátis een VOG aan kunnen vragen en kunnen ontvangen. Hoe werkt het aanvragen van deze regeling voor jouw vereniging? Hoe kunnen jouw vrijwilligers de VOG’s vervolgens gratis ontvangen? En wat levert de Regeling Gratis VOG de vereniging en de vrijwilliger op? Hierover geven we je inzichten, handvatten en voordelen tijdens deze sessie.

7. Crisiscommunicatie
Sessieleider: Lieselot Meelker (woordvoerder NOC*NSF)

Een crisissituatie kan opeens ontstaan. Ook bij jouw sportbond of vereniging. Hoe handel je, wat doe je en wat zijn de te nemen stappen? In deze interactieve workshop nemen we de do’s and don’ts uitvoerig door. Voorbereid zijn op een aanstaande crisis is namelijk de sleutel tot goed handelen. Op het moment dat het gebeurt, is er immers geen tijd om overleg te plegen en verschillende scenario’s uit te werken. Alleen door beslagen ten ijs te komen kan je in een crisis de helikopterview behouden en de vereniging of bond er zo goed mogelijk doorheen loodsen. Ga in deze workshop met ons in gesprek en zorg dat je weet hoe te handelen voordat er een crisis ontstaat.

8. Positief getest op doping, wat nu?
Sessieleider: Wendy Schootemeijer (senior voorlichter topsport Dopingautoriteit)

Als een sporter positief test op doping, is dat uitermate vervelend. Voor de sporter zelf, maar ook voor de mensen eromheen. Het is dan ook belangrijk om direct in actie te komen. Dat je weet hoe procedures verlopen en welke mogelijkheden er zijn. Aan de hand van verschillende casussen neemt de Dopingautoriteit je hierin mee.

9. Debatsessie: Is verdere professionalisering noodzakelijk voor de sociale veiligheid in de sport?
Sessieleider: Edo de Vette (integrity manager NOC*NSF)

In deze sessie gaan we met elkaar in debat over verschillende stellingen rondom bovenstaande vraag. Voor- en tegenstanders gaan onder begeleiding van een expert debatteren. Wat is jouw mening en durf jij het debat hierover aan?

10. Hoe voer je het gesprek met het slachtoffer en de beschuldigde na een ingrijpende gebeurtenis?  
Sessieleiders: Yvanka op den Kelder (Perspectief Herstelbemiddeling) en Jiska Dijk (Slachtofferhulp Nederland)

Samen gaan we in gesprek over hoe je het contact met de betrokkenen aangaat als er iets gebeurd is aan grensoverschrijdend gedrag op een vereniging of club. Hoe zorg je ervoor dat een slachtoffer niet weer slachtoffer wordt van victim blaming? Of dat een beschuldigde aan de hoogste boom gehangen wordt zonder dat er duidelijkheid is over de feiten? Wat zijn jouw mogelijkheden?  

11. 
In het hoofd van de dader 
Sessieleider: Kelly van den Heuvel (inhoudelijk programmamedewerker Stop it Now)

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport is er meestal sprake van een ongelijke machtsverhouding, zeker als het om minderjarigen gaat. Op de hulplijn van Stop it Now spreken we regelmatig personen die seksueel kindermisbruik hebben gepleegd. Maar hoe komt het dat mensen deze grens overgaan? Aan de hand van een casusvoorbeeld uit de sport nemen we je mee in het hoofd van de dader. Ook zullen we kijken naar de verschillende hulpopties die voor deze personen beschikbaar zijn.

12. 
Grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking 
Sessieleider: Inge Claringbould (universitair hoofddocent, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht) 

Opvallend in het bestaande onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in sport is dat het voornamelijk gaat over de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij wordt zelden aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking, terwijl zij een verhoogd risico hebben om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. In deze workshop wordt voornamelijk ingegaan op uitkomsten uit onderzoek dat in opdracht van Gehandicaptensport Nederland is gedaan naar grensoverschrijdend gedrag bij sporters met een beperking. Daarbij komt onder andere aan de orde :  

  • Opvattingen van anderen over sporters met een beperking; 
  • Grote(re) afhankelijkheid van zorg en ondersteuning; 
  • Sociale machteloosheid; 
  • Gewend zijn om te willen voldoen aan eisen en verzoeken van anderen

13. Studentensport: wat betekent dit voor sportbonden?
Sessieleider: Remco Winter (Hoofd competities en VCP KNKV)

Studentensportverenigingen zijn een unieke groep: veel jonge sporters die naast hun studie willen sporten, met een grote focus op ‘gezelligheid’. Alleen loopt deze groep ook tegen eigen problemen aan op het gebied van sociale veiligheid. Hoe faciliteer je als sportbond deze doelgroep? Bij het korfbalverbond is hiervoor een studentencommissie opgericht, die de 11 studentenkorfbalverenigingen representeert. De studentenkorfbalcommissie (SKC) behartigt de belangen van het studentenkorfbal en fungeert als de schakel tussen de bond en de studentenkorfbalverenigingen. In deze workshop zal de SKC samen met de VCP van de Korfbalbond hun licht schijnen op de sociale veiligheid binnen de studentensport en hoe je als bond dit vorm kan geven.  

14. Sociale veiligheid op een studentensportvereniging 
Sessieleider: Wieke Beumer, VCP studentenroeivereniging A.U.S.R. Orca

Een trainer van dezelfde leeftijd als de sporter, borging van sociaal veiligheidsbeleid met een jaarlijks wisselend bestuur, feestjes die onderdeel zijn van de vereniging: studentenverenigingen lopen tegen eigen unieke zaken aan rondom sociale veiligheid. Samen met een studenten-roei vereniging zullen we in deze workshop vertellen waar je als studentensportvereniging tegenaan kan lopen en wat je hieraan kan doen.  

15. Zitzaksessies

  • Zitzaksessie 1- Perspectief Herstelbemiddeling

Leun lekker achterover in je zitzak en luister naar de podcast van Perspectief Herstelbemiddeling:

Amy ging in gesprek met haar trainer.
Bijna 10 jaar lang sportte Amy* op professioneel niveau. Onder de hoede van meerdere oud-trainers werd ze gedurende lange tijd slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Met een van de oud-trainers ging ze een bemiddeling aan, begeleid door Perspectief Herstelbemiddeling. Hoe het gesprek verliep en wat Amy eraan heeft gehad, kun je beluisteren in deze podcast. 

*Amy is niet de echte naam van de deelnemer. 

  • Zitzaksessie 2 - Veilig Thuis

Leun lekker achterover in je zitzak en luister naar het verhaal van Veilig Thuis:

 Je hebt een onderbuikgevoel en maakt je zorgen dat het niet goed gaat met je teamgenoot, collega, speler, clublid.. Je hoort en ziet dingen die kunnen wijzen op onveiligheid, huiselijk geweld, kindermishandeling, uitbuiting. Je weet het niet zeker,  maar je weet ook niet of je er  wat mee kan of iets mee moet. Wat is je rol?

Veilig Thuis is het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij richten ons op alle vormen van onveiligheid in een huishouden / ‘achter de voordeur’.

Je kan bij ons terecht voor advies, dit kan als betrokken burger, als slachtoffer/pleger en zeker ook als trainer, coach, fysio of arts, als sportgenoot, ouder, manager of bestuurder. Iedereen kan bij ons terecht met vragen en zorgen. Wij geven professioneel advies en denken mee in het vervolg. Dit advies vindt plaats op anonieme basis, is gericht op jouw vraag en heeft geen directe gevolgen voor degene waar de zorg om gaat.

In 20 minuten nemen we je graag mee in wat je kan doen als je je zorgen maakt, hoe Veilig Thuis je daarin kan adviseren en ondersteunen. 

  • Zitzaksessie 3 - ISR

Leun lekker achterover in je zitzak en luister naar het verhaal van het ISR:

Tuchtrechtprocedure in de sport: hoe werkt het?
In deze sessie leggen casemanagers van het ISR uit hoe het systeem van tuchtrecht in de sport in hoofdlijnen werkt.
Aan de hand van een fictieve casus worden de stappen tijdens een tuchtrechtprocedure, van melding tot uitspraak, doorlopen.

  • Zitzaksessie 4 - Stop It Now

Leun lekker achterover in je zitzak en luister naar het verhaal van Stop it Now:

Stop it Now belicht het daderperspectief van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de hand van een casus voorbeeld gerelateerd aan de sport, waarbij we het dus hebben over waarom mensen grensoverschrijdend gedrag plegen, en hoe ze bij Stop it Now terechtkunnen voor hulp.

Meer informatie over het volledige programma dinsdag 23 mei? Klik hier.