Netwerkplein

Naast een plenair programma en de vele te volgen workshops en inspiratiesessies, is er tijdens het congres dinsdag 23 mei ook een netwerkplein. Op dit plein maken onderstaande partijen uit het werkveld graag met jou kennis en beantwoorden ze al jouw vragen.

Het is nu mogelijk je aan te melden voor deze inspirerende dag, klik hier.

Congres ‘Blijf je stil of praat je erover’
Dinsdag 23 mei 2023, 09.30 – 16.00 uur
Papendal, Arnhem

Slachtofferhulp Nederland
Elk slachtoffer van een strafbaar feit, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland honderdduizenden slachtoffers en nabestaanden om hun leven weer op te pakken na zo'n ingrijpende gebeurtenis. Wij bieden psychosociale hulp, begeleiden in het strafproces en helpen bij het aanvragen van schadevergoeding. Ook familie, vrienden en professionals ondersteunen we bij het helpen van slachtoffers.  

Perspectief Herstelbemiddeling
Perspectief Herstelbemiddeling brengt mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. De aanleiding kan bijvoorbeeld misbruik, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zijn. Een bemiddelingstraject wordt op verzoek van de betrokken partijen opgestart. De bemiddelaars van Perspectief begeleiden de deelnemers in de voorbereiding en in het gezamenlijke contactmoment. Zo kunnen mensen zelf bijdragen aan hun eigen herstel. Een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van wat er heeft plaatsgevonden. Een pleger kan erkenning geven. Als de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe met elkaar om te gaan in de toekomst.

Fier
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De opdracht van Fier is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. De organisatie combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie. Fier is een erkend zorgaanbieder op diverse terreinen. Zo is de 'Chat met Fier' beschikbaar voor iedereen die nare ervaringen heeft meegemaakt. Erover praten kan online én anoniem met onze hulpverleners via deze chat. Vaak hebben slachtoffers nog nooit gepraat over wat er aan de hand is en nog nooit eerder hulp gezocht. Onze hulpverleners luisteren naar het verhaal, geven informatie en helpen verder. De verhalen en vragen worden vertrouwelijk behandeld.

Instituut Sportrechtspraak (ISR)
Het Instituut Sportrechtspraak geeft invulling aan het tuchtrecht voor een groot aantal aangesloten (sport)organisaties. De sport moet een eerlijke en veilige plek zijn voor iedereen, waar plezier en prestatie voorop staan. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag ook in de sport voor. Dan is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn, die gehandhaafd worden. Het ISR draagt op een onafhankelijke wijze bij aan een veilig en eerlijk sportklimaat, door invulling te geven aan het tuchtrecht voor aangesloten sportorganisaties. Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tucht- en arbitragecommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de aangiften en geschillen die aan hen worden voorgelegd.

Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische, juridische en psychische hulp. Bij het CSG werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Iedereen kan slachtoffer zijn van seksueel geweld, ongeacht achtergrond, gender of leeftijd. Wat doe je als een slachtoffer zijn verhaal bij je doet? Wat doe je beter niet? En welke stappen kan je ondernemen? Onze twee aanwezige casemanagers geven tijdens het congres antwoord op al deze vragen.

Dopingautoriteit
Be PROUD is een initiatief van de Dopingautoriteit. Het doel van Be PROUD is het vieren en extra stimuleren van schone sport. Er worden ontzettend veel schone sportprestaties neergezet en dat is iets om trots op te zijn! Tegelijkertijd weten we dat het niet altijd makkelijk is om schoon te blijven presteren. Jij staat toch ook voor schone sport? Kom langs de Be PROUD-stand om een kaartje te versturen naar iemand op wie je trots bent. Samen geven we een stem aan schone sport, die de huidige én toekomstige generatie aanspreekt. S

Stichting Pride and Sports
Stichting Pride and Sports is het nationale platform voor LHBTIQ+ in de sport. Pride and Sports zet zich in voor een veilig sportklimaat voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Sport helpt bij onze persoonlijkheidsvorming en biedt een krachtig instrument voor verbinding in de maatschappij. Om te kunnen participeren in de samenleving en jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen, is het van groot belang dat je overal en altijd jezelf kunt zijn. Door te werken aan een veilig en positief sportklimaat voor iedereen levert Pride and Sports hieraan een concrete bijdrage.

Stop it Now
Stop it Now zet zich in voor de preventie van seksueel kindermisbruik. Middels een anonieme hulplijn en chat biedt Stop it Now informatie, advies en hulp aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn eigen of andermans seksuele gevoelens en/of gedrag ten aanzien van minderjarigen. 

Critical Mass
Critical Mass maakt interactieve tentoonstellingen, films, games en trainingen die mensen laten nadenken over hoe we met elkaar samenleven en omgaan met conflicten. Het speelt met moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken. De thema’s waar we mee werken zijn soms heftig en zwaar, maar we maken altijd een vertaling naar toegankelijke vormen die prikkelen, confronteren en aan het denken zetten. In ons werk zit een duidelijke rode draad: het gaat altijd over wat er speelt tussen mensen, hoe mensen samenleven en samenwerken met elkaar en waar conflicten door ontstaan.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij richten ons op alle vormen van onveiligheid in een huishouden / ‘achter de voordeur’. Je kan bij ons terecht voor advies, dit kan als betrokken burger, als slachtoffer/pleger en zeker ook als trainer, coach, fysio of arts, als sportgenoot, ouder, manager of bestuurder. Iedereen kan bij ons terecht met vragen en zorgen. Wij geven professioneel advies en denken mee in het vervolg. Dit advies vindt plaats op anonieme basis, is gericht op jouw vraag en heeft geen directe gevolgen voor degene waar de zorg om gaat.

Naast advies vragen kan je ook een melding  doen van een vorm van huiselijk geweld. Wij pakken deze zorg dan op met als doel passende hulp te organiseren, onderzoek te doen; in elk geval inzetten op dat de onveiligheid stopt. Een melding kan anoniem en open (zorg/beroepsprofessionals), we leggen je graag uit wat de mogelijkheden hiervan zijn. Maak je je zorgen, voel je je handelingsverlegen, ben je benieuwd naar de verschillende vormen van huiselijk geweld en hoe dat zichtbaar kan zijn binnen je club, wil je meer weten over de gevolgen van contact met Veilig Thuis, wil je weten hoe je je alertheid op signalen beter onder de aandacht kan brengen op je vereniging: kom dan langs bij onze stand! We ontmoeten en spreken je graag.

NOC*NSF Academie voor Sportkader
Het aantal sporters in Nederland blijft groeien. Jong, oud, man, vrouw, steeds meer mensen beleven plezier aan sport. Dit is mogelijk door de, vaak vrijwillige, inzet van duizenden trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurs- of commissieleden. Samen zorgen zij ervoor dat mensen kennis kunnen maken met de sport en zich hierin kunnen ontwikkelen. Om goede sportomstandigheden te creëren is kennis nodig. Kennis die ervoor zorgt dat je begrijpt wat jouw sporters nodig hebben, hoe je ze kunt stimuleren, hoe je het sportplezier kunt vergroten en hoe je samen tot mooie prestaties kunt komen. NOC*NSF Academie voor Sportkader staat middenin sportend Nederland en zet zich al ruim 15 jaar met succes in voor het opleiden van trainers, coaches, bestuurders en scheidsrechters in de sport. Dit doen wij door middel van thema's als o.a. trainersbegeleiding, vrijwilligersmanagement, ledenbinding, vertrouwenscontactpersoon en het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.


Centrum Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor iedereen in de sport bij vragen, twijfels of meldingen. De medewerkers van CVSN luisteren naar je, denken me en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Het Centrum is één van de punten in de sport, naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond, waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden. Alle sportbonden werken samen met het Centrum Veilige Sport Nederland, zowel op het gebied van preventie als meldingen.

Meer informatie over het volledige programma dinsdag 23 mei? Klik hier.