Congres programma

 

12.30

Inloop & ontvangst

13.00

Opening door Huibert Brands, dagvoorzitter en Marc van den Tweel, directeur NOC*NSF

13.15

Plenaire deel

In het plenaire deel wordt er een tafelgesprek gevoerd waarin er stil wordt gestaan bij de samenwerking tussen het Centrum Veilige Sport Nederland en de vereniging. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat zijn de ervaringen vanuit de verenigingen?
De vereniging is uiteindelijk de plek waarop het zich allemaal afspeelt. Het is een behoorlijke klus als je nog weinig te maken hebt gehad met het onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag’. Wat kan er allemaal gebeuren met een melding en wie pakt welke verantwoordelijkheid.

Door een open gesprek met elkaar te voeren proberen we diverse scenario’s zo inzichtelijk mogelijk te krijgen.

14.00

1e workshopronde

 

1) VOG als preventietool binnen de bond /Irma Duim, accountmanager KNZB

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Elke vereniging hoopt dat het bij hen niet voorkomt. Maar je kop in het zand steken en het er maar niet over hebben, is niet de oplossing. Tijdens de ALV in 2020 hebben de leden van de KNZB ingestemd met het VOG-beleid, inclusief een geldigheid van 3 jaar. Sinds 1 september 2020 is een VOG dan ook verplicht voor alle functionarissen (bestuur, official, trainer/coach, commissielid) van de vereniging. Schrijf je in als je meer wilt weten over het implementatieproces dat de KNZB ingezet heeft om aan het vastgestelde beleid te kunnen voldoen.


2) Een keurmerk als kans /Julian Huijsse, projectcoördinator en Marcel Scholtes, bestuurslid Vechtsportautoriteit

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) is toezichthouder op het kickboksen, thaiboksen en de mixed martial arts in Nederland. De organisatie werd opgericht met steun van het ministerie van VWS en de sportkoepel NOC*NSF om een aantal structurele problemen in de vechtsport op te lossen. Dat leidde tot een Handreiking voor Vechtsportevenementen. Gemeenten en sportorganisaties gebruiken die om een goed organisatieniveau af te dwingen. De Handreiking zorgde er onder andere voor dat een verbod werd ingevoerd op trappen en stoten naar het hoofd bij vechters tot 18 jaar. Ook werd een Keurmerk Vechtsportautoriteit ingevoerd voor vechtsportscholen.  Goede vechtsportscholen zien de rotte appels uit de sector graag verdwijnen. Gemeenten willen weten wat voor vlees zij in de kuip hebben. Het Keurmerk maakt dit mogelijk. De VA heeft ervoor gekozen om het niet alleen ‘een stok’ te laten zijn waarmee wordt opgetreden tegen ondermaatse sportscholen, het moest ook een kans worden. Voor sportscholen om zich te onderscheiden, bijvoorbeeld met positieve media-aandacht, voor gemeenten om positieve ontwikkelingen aan te moedigen en de banden met sportaanbieders aan te halen, en voor sporters en hun ouders, die nu kunnen zien bij welke vechtsportscholen aan heldere normen wordt voldaan.

In de workshop leggen Julian en Marcel uit hoe het Keurmerk werd ontwikkeld met partners uit de praktijk, en hoe het een positieve lading kreeg die heeft bijgedragen aan het succes.  


3) Rolverdeling bestuur-vertrouwenscontactpersoon bij incidenten / Maaike Pekelharing, Veiliger Sporten

Stel: er speelt iets op de sportclub. De vertrouwenscontactpersoon is betrokken, het bestuur is op de hoogte. Maar wie doet nou wat? Tijdens deze workshop ontrafelen we een casus en onderzoeken we wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment aan zet is. Zowel bestuursleden als vertrouwenscontactpersonen worden uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.

Maaike Pekelharing is vertrouwenscontactpersoon bij de KNVB en KNGU. Daarnaast werkt ze als adviseur voor de gemeente Amsterdam en is ze trainer voor de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Ze verzorgt onder andere de training voor vertrouwenscontactpersonen.


4) Groomed: de oncomfortabele werkelijkheid / Gwen van de Pas

In haar sessie “Groomed: de oncomfortabele werkelijkheid” zal Gwen van de Pas op krachtige wijze vertellen over het fenomeen groomen. Aan de hand van scenes uit haar documentaire vertelt Gwen haar verhaal; een verhaal waarin ze als kwetsbaar kind op een zwemvereniging langzaam maar zeker in de macht kwam van haar assistent coach, die haar uiteindelijk jarenlang misbruikte. De sessie gaat in op het grooming proces. Dit proces gebruiken daders – vaak onder onze ogen – om kinderen voor te bereiden op misbruik en ze er daarna nog decennialang over te laten zwijgen. Gwen geeft niet alleen praktische voorbeelden van de verschillende stappen in het grooming proces, maar vooral ook van wat ouders, verenigingen, en omstanders kunnen doen om misbruik eerder te herkennen en te stoppen.

Gwen van de Pas is een Nederlandse filmregisseur en producent. In maart 2021 bracht Discovery+ wereldwijd haar documentaire GROOMED uit, waarin Gwen op zoek gaat naar antwoorden op haar vragen over de assistent zwemcoach die haar als kind jarenlang misbruikte. Gwen is sinds 2019 terug in Nederland, na 12 jaar gewoond te hebben in Los Angeles en San Francisco. Ze heeft een MBA van Stanford en een BSc in Business Studies van de Universiteit van Tilburg. Naast haar werk als filmmaker is Gwen 15 jaar werkzaam geweest bij strategieconsultant Bain & Company.


5) Transgenders in de sport / Thomas Pruijsen, John Blankenstein Foundation en Laura van Beckhoven, Pride & Sports

Onwetendheid en vooroordelen over gender en sekse leiden op de velden, langs de lijn en in de kleedkamers soms tot onbegrip en ongewenste situaties. Jammer, want we zien graag dat iedere sporter zichzelf kan zijn.

In deze workshop gaan Laura van Beckhoven en Thomas Pruijsen in op de verschillende aspecten van genderdiversiteit. Laura van Beckhoven kan - als transvrouw - vanuit haar eigen ervaring, vertellen over de uitdagingen die de transsporter ondervindt binnen de sport. In welk team speelt een sporter die in transitie gaat? Voelt de sporter zich daar goed bij? Of wil de sporter in transitie naar een ander team overstappen? Hoe zorg je dat binnen je vereniging zowel de transsporter als de andere leden zich er comfortabel bij voelen? 


6) Macht binnen de vereniging / Peter Fijbes, Eigenaar Fijbes Consultancy 

Bestuurders, coaches en (technisch) directeuren hebben invloed op, zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor een goed lopende sportorganisatie. Ook sporters zijn afhankelijk van hun keuzes en besluiten. In de relatie met sporters is een verschil in zeggenschap en macht. Hoe wordt er in jullie organisatie met macht omgegaan? En hoe ervaren sporters/atleten dit?

In de workshop ‘Macht binnen de vereniging’ gaan we aan de aan de slag met precies die vragen. Met een prikkelende quickscan vorm je een beeld van de afhankelijkheidsrelaties en machtsposities in de organisatie. Samen met de trainer onderzoek je hoe je een gezonde balans houdt tussen het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen, en het je bewust zijn van machtsrelaties.


7) Hoe maken overheden en sportorganisaties samen een schaalsprong op sociale veiligheid en integriteit in de sport?

Integriteit is een onmisbaar fundament voor de sport. Als we iedereen in Nederland aan het sporten willen krijgen, dan moet dat voor iedereen ook veilig, schoon, open en eerlijk zijn. NOC*NSF zet daarom in op het verder professionaliseren van integriteit door dit structureel te gaan regelen en integraal aan te pakken. Vandaag is de vraag: hoe kunnen overheden en sportorganisaties samen een schaalsprong maken op sociale veiligheid en integriteit in de sport? Gespreksonderwerpen zullen zijn:

  • Hoe kunnen gemeenten en sportbonden ervoor zorgen dat elke club gebruik maakt van de Basisnormen Integriteit Verenigingen?
  • Hoe zorgen we voor meer professionele en goed opgeleide trainers, die ongewenst gedrag herkennen en voorkomen?
  • Wat zou een volledig onafhankelijk Centrum Veilige Sport Nederland voor de hele Nederlandse sport kunnen betekenen?
Onder begeleiding van dagvoorzitter Huibert Brands gaan we in gesprek met onder andere de volgende panelleden uit lokale en landelijke politiek, overheid en sportorganisaties:
  • Jens van der Kerk (programmamanager positieve sportcultuur, gemeente Amsterdam)
  • Marijn de Vries (bestuurslid KNWU)
  • Erik Lenselink (manager Corporate Affairs, NOC*NSF)

 15:00

2e workshopronde

8) Tuchtrecht in de sport / Pepijn Helgering en Monique van Vemde, Casemanagers Instituut Sport Rechtspraak (ISR)

Grensoverschrijdend gedrag en een tuchtrechtelijke procedure, een combinatie die inmiddels steeds meer voorkomt. Aan de ene kant is dat maar goed ook, want dat geeft het signaal dat de sport inmiddels de weg naar het ISR weet te vinden! Neemt niet weg dat geen enkele bond of vereniging hierop zit te wachten. Er kan nogal wat op je afkomen als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie en je aangesloten bent bij het ISR.


In deze interactieve workshop word je meegenomen naar de wereld van het tuchtrecht binnen de sport. Hierbij doorlopen wij gezamenlijk een (fictieve) casus van de eerste melding tot een definitieve uitspraak, en bespreken we zoveel mogelijk onderdelen uit dit proces. Uiteraard is er veel ruimte voor jouw vragen. Is je vraag tijdens de workshop toch nog niet (volledig) beantwoord, loopt u dan even langs bij de kraam van het ISR op het marktplein!


9) Elke vrijwilliger met een VOG is goed voor de vereniging! / Erik Beuker, Projectleider VOG CVSN
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen, maar zeker voor jongeren en kwetsbare groepen, vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis! Mijn missie is om van jouw sportvereniging een betrouwbare en plezierige sportvereniging te maken. Trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers ‘verplichten’ om een VOG te tonen, heeft een grote preventieve werking en levert een grote bijdrage aan een sociaal veilig sportklimaat. Een VOG geeft meer zekerheid over iemands verleden en of hij of zij wel op de club thuishoort. Vind jij een veilige sportomgeving ook belangrijk? En hoe goed heb jij dit bij jouw vereniging op orde? 
10) Contact met de ander helpt / Manon van Dooren en Francis Bakker, bemiddelaars Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling brengt mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. De aanleiding kan bijvoorbeeld misbruik, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zijn. Een bemiddelingstraject wordt op verzoek van de betrokken partijen opgestart. De bemiddelaars van Perspectief begeleiden de deelnemers in de voorbereiding en in het gezamenlijke contactmoment. Zo kunnen mensen zelf  bijdragen aan hun eigen herstel: een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van wat er is gebeurd, een pleger kan erkenning geven. Als de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe met elkaar om te gaan in de toekomst. 

In deze interactieve sessie leer je wat een gezamenlijk gesprek op verschillende niveaus voor de betrokken partijen kan opleveren. Je leert uit te gaan van de veerkracht van mensen en hoe je als professional iemand de mogelijkheid kunt bieden om het contact met de ander aan te gaan. Manon van Dooren, bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling, begeleidt de sessie.

Manon van Dooren is van huis uit strafrechtjurist, is werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring als bemiddelaar. Manon begeleidt onder andere bemiddelingstrajecten binnen de sportwereld.

Francis Bakker is van huis uit maatschappelijk werker, is jarenlang werkzaam geweest in de gezondheidszorg en heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring met Herstelbemiddeling. Francis begeleidt onder ander bemiddelingstrajecten binnen de sportwereld. Eerder bemiddelde Francis in zaken die voortkwamen uit de onderzoeken naar seksueel misbruik in het verleden van de commissies Samson en Deetman.


11) Kinderen centraal - samen naar een pedagogisch Sportklimaat / Nicolette van Veldhoven, Lector Sportpedagogiek Hogeschool Windesheim en strategisch adviseur Jeugdsport, NOC*NSF

De NLsportraad is afgelopen zomer gestart met een advies ‘pedagogisch sportklimaat’. Gezien alle problemen in de sport (waaronder grensoverschrijdend gedrag) voelt men de urgentie en noodzaak van een dergelijk klimaat. Maar wat is een pedagogisch klimaat? Hoe verhoudt zich dat tot een veilig sportklimaat? Wat is er nodig om dit te bereiken en welke rol kun jij hierin vervullen als bestuurder, als vertrouwenspersoon, als beleidsmedewerker?  Wij geloven allemaal in de kracht van sport: goed voor het zelfvertrouwen, teamgeest, discipline, talentontwikkeling. Een hele lijst van positieve effecten wordt toegeschreven aan participatie in sport, aan sporten op een sportclub. Maar deze effecten zijn er niet vanzelf. Daar moeten we wel iets voor doen! Ook  die andere kant aan sport (#MeToo in de sport) vraagt om expliciete aandacht om er iets tegen te kunnen doen!

Om de waarde van jeugdsport te vergroten (sportplezier te verhogen en probleemgedrag te verminderen), is een pedagogisch sportklimaat essentieel. Nicolette Schipper-van Veldhoven (Lector Sportpedagogiek, Hogeschool Windesheim) neemt ons mee in de waarde en betekenis van een pedagogisch sportklimaat aan de hand van het Pedagogisch Sportkompas.


12) Vertrouwenscontactpersoon 010 / Ineke Kalkman en  Marco van de Geer, Rotterdam Sportsupport
Tijdens deze sessie nemen we je mee in hoe in Rotterdam grensoverschrijdend gedrag in de sport op de politieke agenda is gekomen. Ook laten we zien hoe wij in Rotterdam de functie van Vertrouwenscontactpersoon hebben uitgebreid en zij steeds meer hun positie innemen op de clubs. Een interessant verhaal over hoe gemeente en sportverenigingen elkaar weten te vinden. 
13) Omgaan met pesten in de vereniging / Rienk van Dijk, kindercoach, O.P.A. Kindercoaching

Na een jarenlange carrière in de IT besloot Rienk van Dijk het roer om te gooien; in 2019 haalde hij zijn diploma kindercoach. Daarna begon hij zijn eigen kindercoachpraktijk: OPA Kindercoaching. in deze praktijk helpt hij kinderen zelf te ontdekken wat hen dwars zit en zoekt hij samen met hen naar oplossingen.

Rienk heeft meerdere trainingen gevolgd (Sta Sterker, Feel Fine) en is gecertificeerd trainer bij Stichting Omgaan met Pesten.  Tegenwoordig neemt het digitaal pesten een  hoge vlucht. Rienk kan kinderen  leren om veilig en verstandig online bezig te zijn. 

In de workshop gaan we met de volgende punten aan de slag:
  • Wat is het verschil tussen plagen en pesten
  • Enkele cijfers over pesten.
  • Welke verschillende rollen zijn er in pestsituaties?
  • Hoe kunnen we signaleren dat er gepest wordt           

14)  Rolverdeling bestuur-vertrouwenscontactpersoon bij incidenten / Maaike Pekelharing, Veiliger Sporten

Stel: er speelt iets op de sportclub. De vertrouwenscontactpersoon is betrokken, het bestuur is op de hoogte. Maar wie doet nou wat? Tijdens deze workshop ontrafelen we een casus en onderzoeken we wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment aan zet is. Zowel bestuursleden als vertrouwenscontactpersonen worden uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.

Maaike Pekelharing is vertrouwenscontactpersoon bij de KNVB en KNGU. Daarnaast werkt ze als adviseur voor de gemeente Amsterdam en is ze trainer voor de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Ze verzorgt onder andere de training voor vertrouwenscontactpersonen.

16.15

Dagvoorzitter Huibert Brands gaat in gesprek met Leontien van Moorsel  over haar eigen ervaring binnen het profwielrennen met  eetproblematiek binnen de sport en het spanningsveld tussen je eigen gezondheid en het willen presteren.

16.45 - 18.00

Centrale afsluiting en netwerkborrel