Congres programma

 

12.30
Inloop & ontvangst
13.00
Opening door Huibert Brands, dagvoorzitter en Marc van den Tweel, directeur NOC*NSF
13.15
Drie ervaringsdeskundigen, Gwen vd Pas, Renald Majoor en Terrance Pieters,  die tijdens hun sportcarrière te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, gaan onder leiding van de dagvoorzitter met elkaar en Marc van den Tweel in gesprek over het belang van het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en de veiligheid die ervoor nodig is om dit ook daadwerkelijk te durven doen.
14.00
1e workshopronde
1) VOG als preventietool binnen de bond /Sjors Lommerts, projectleider KNZB
Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Elke vereniging hoopt dat het bij hen niet voorkomt. Maar jee kop in het zand steken en het er maar niet over hebben, is niet de oplossing. Tijdens de ALV in 2020 hebben de leden van de KNZB ingestemd met het VOG-beleid inclusief een geldigheid van 3 jaar. Sinds 1 september 2020 is een VOG dan ook verplicht voor alle functionarissen (bestuur, official, trainer/coach, commissielid) van de vereniging. Schrijf je in als je meer te weten wilt komen over het implementatieproces dat de KNZB ingezet heeft om aan het vastgestelde beleid te kunnen voldoen.

 

2) Een keurmerk als kans /Farid Gamei, directeur Vechtsportautoriteit
De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) is toezichthouder op het kickboksen, thaiboksen en de mixed martial arts in Nederland. De organisatie werd opgericht met steun van het ministerie van VWS en sportkoepel NOC*NSF om een aantal structurele problemen in de vechtsport op te lossen. Dat leidde tot een Handreiking voor Vechtsportevenementen, die door gemeenten en sportorganisaties worden gebruikt om een goed niveau van organisatie af te dwingen. Er werd een verbod ingevoerd op trappen en stoten naar het hoofd tot 18 jaar, dat inmiddels volledig is ingevoerd. Ook werd een Keurmerk Vechtsportautoriteit ingevoerd voor vechtsportscholen.  
Goede vechtsportscholen zien de rotte appels uit de sector graag verdwijnen. Gemeenten willen weten wat voor vlees zij in de kuip hebben. Het Keurmerk maakt dit mogelijk. De VA heeft ervoor gekozen om het niet alleen ‘een stok’ te laten zijn waarmee wordt opgetreden tegen ondermaatse sportscholen. Het moest ook een kans worden. Voor sportscholen om zich te onderscheiden, bijvoorbeeld met positieve media-aandacht, voor gemeenten om positieve ontwikkelingen aan te moedigen en de banden met sportaanbieders aan te halen. En voor sporters en hun ouders, die nu kunnen zien bij welke vechtsportscholen aan heldere normen wordt voldaan. In de workshop legt VA-directeur Farid Gamei uit hoe het Keurmerk werd ontwikkeld met partners uit de praktijk, en hoe het een positieve lading kreeg die heeft bijgedragen aan het succes.  

 

3) Rolverdeling bestuur-vertrouwenscontactpersoon bij incidenten / Maaike Pekelharing, Veiliger Sporten
Stel: er speelt een situatie op de sportclub. De vertrouwenscontactpersoon is betrokken, het bestuur is op de hoogte. Maar, wie doet nou wat? Tijdens deze workshop ontrafelen we een casus en onderzoeken we wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment aan zet is. Zowel bestuursleden als vertrouwenscontactpersonen worden uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen. Maaike Pekelharing is vertrouwenscontactpersoon bij de KNVB en KNGU. Daarnaast werkt ze als adviseur voor de gemeente Amsterdam en is ze trainer voor de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Ze verzorgt onder andere de vertrouwenscontactpersoon training.

 

4) Groomed: de oncomfortabele werkelijkheid / Gwen van de Pas
In haar sessie “Groomed: de oncomfortabele werkelijkheid” zal Gwen van de Pas op krachtige wijze vertellen over het fenomeen groomen. Aan de hand van scenes uit haar documentaire vertelt Gwen haar verhaal – een verhaal waarin ze als kwetsbaar kind op een zwemvereniging langzaam maar zeker in de macht kwam van haar assistent coach, die haar uiteindelijk jarenlang misbruikte. De sessie zal ingaan op het grooming proces, een proces wat daders – vaak onder onze ogen – gebruiken om kinderen voor te bereiden op misbruik en ze daarna nog decennialang te laten zwijgen over wat hen is overkomen. De sessie zal praktische voorbeelden geven van de verschillende stappen in het grooming proces, en vooral ook wat ouders, verenigingen, en omstanders kunnen doen om misbruik eerder te herkennen en te stoppen.
Gwen van de Pas is een Nederlandse filmregisseur en producent. In maart 2021 bracht Discovery+ wereldwijd haar documentaire GROOMED uit, waarin Gwen op zoek gaat naar antwoorden over de assistent zwemcoach die haar als kind jarenlang misbruikte. Gwen is sinds 2019 terug in Nederland, na 12 jaar gewoond te hebben in Los Angeles en San Francisco. Ze heeft een MBA van Stanford en een BSc in Business Studies van de Universiteit van Tilburg. Naast haar werk als filmmaker is Gwen 15 jaar werkzaam geweest bij strategie consultant Bain & Company.

 

5) Transgenders in de sport / John Blankenstein Foundation
Stichting John Blankenstein Foundation, kortweg JBF, houdt zich sinds 2008 bezig met het bespreekbaar maken van en toewerken naar gelijke behandeling van LHBTI+ in de professionele- en amateursport. Het gedachtegoed van profscheidsrechter John Blankenstein († 2006) wordt hiermee voortgezet onder aanvoering van zijn zus Karin Blankenstein, voorzitter van de stichting.
Sociale inclusie is een wederkerig begrip en kan alleen met een persoonlijke aanpak worden bereikt. De basis van de JBF workshop is dan ook: Ik ben OK, jij bent OK. Sociale acceptatie begint met het bespreekbaar maken van ieders emoties en van daaruit toewerken naar een omgangsnorm.

 

6) Macht binnen de vereniging / Peter Fijbes, Eigenaar Fijbes Consultancy 
Bestuurders, coaches en (technisch) directeuren hebben invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor een goed lopende sportorganisatie. Tegelijk zijn sporters van hun keuzes en besluiten afhankelijk. In de relatie met sporters is een verschil in zeggenschap en macht. Hoe wordt er in jullie organisatie met macht omgegaan? En hoe wordt dit ervaren door sporters/ atleten?
In de workshop ‘Macht binnen de vereniging’ gaan we aan de aan de slag met precies die vragen. Met een prikkelende quickscan vorm je een beeld van de afhankelijkheidsrelaties en machtsposities in de organisatie. Samen met de trainer wordt verkend hoe je een gezonde balans houdt tussen het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen en bewustzijn van machtsrelaties.

 

7) Schaalsprong noodzakelijk op integriteit: Integriteit in de Sportwet of zijn er andere, betere mogelijkheden? / paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter Huibert Brands en Team Integrity & Governance NOC*NSF (Emiel Krijt, Jitse Talsma)
Integriteit is een onmisbaar fundament voor de sport. Als we iedereen in Nederland aan het sporten willen krijgen, dan moet dat voor iedereen ook veilig, schoon, open en eerlijk zijn. NOC*NSF zet er daarom op in om integriteit verder te professionaliseren, structureel te gaan regelen, en integraal aan te pakken. Vandaag is de vraag: hoe kan de aankomende Sportwet bijdragen aan de integriteit in de sport of zijn er andere mogelijkheden om dit aan te pakken? Onder begeleiding van dagvoorzitter Huibert Brands gaan we samen in gesprek over de manier waarop een veilige, schone, eerlijke en open sport voor iedereen gerealiseerd kan worden.
 Aan tafel zitten vertegenwoordigers vanuit de sportbonden, NOC*NSF en de wetenschap.
 15.00
2e workshopronde
8) Tuchtrecht in de sport / Pepijn Helgering en Monique van Vemde, Casemanagers Instituut Sport Rechtspraak (ISR)
Grensoverschrijdend gedrag en een tuchtrechtelijke procedure, een combinatie die inmiddels steeds meer voorkomt. Aan de ene kant is dat maar goed ook, want dat geeft het signaal dat de sport inmiddels de weg naar het ISR weet te vinden! Neemt niet weg dat geen enkele bond of vereniging hierop zit te wachten. Er kan nog al wat op u af komen, wanneer u te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie en aangesloten bent bij het ISR. In deze interactieve workshop neem ik u mee naar de wereld van het tuchtrecht binnen de sport. Hierbij doorlopen wij gezamenlijk een (fictieve) casus van de eerste melding tot een definitieve uitspraak en bespreken zoveel mogelijk onderdelen uit dit proces. Uiteraard is er veel ruimte voor uw vragen. Is uw vraag echter tijdens de workshop nog niet (volledig) beantwoord, loopt u dan even langs bij onze kraam op het marktplein!

 

9) Elke vrijwilliger met een VOG is goed voor de vereniging! / Erik Beuker, Projectleider VOG CVSN
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen, maar zeker voor jongeren en kwetsbare groepen, vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis! Mijn missie is om van jouw sportvereniging een betrouwbare en plezierige sportvereniging te maken. Trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers ‘verplichten’ een VOG te tonen heeft een grote preventieve werking en levert een grote bijdrage aan een sociaal veilig sportklimaat. Een VOG geeft meer zekerheid over iemand zijn verleden. Of hij of zij wel op de club thuishoort. Vind jij een veilige sportomgeving ook belangrijk? En hoe goed heb jij dit bij jouw vereniging op orde? 

 

10) Contact met de ander helpt / Manon van Dooren en Liesbeth Erftemeyer, bemiddelaars Perspectief Herstelbemiddeling
Perspectief Herstelbemiddeling brengt mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. De aanleiding kan bijvoorbeeld misbruik, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zijn. Een bemiddelingstraject wordt op verzoek van de betrokken partijen opgestart. De bemiddelaars van Perspectief begeleiden de deelnemers in de voorbereiding en in het gezamenlijke contactmoment. Zo kunnen mensen zelf  bijdragen aan hun eigen herstel. Een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van wat er is gebeurd. Een pleger kan erkenning geven. Als de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe met elkaar om te gaan in de toekomst. 
In deze interactieve sessie leer je wat een gezamenlijk gesprek op verschillende niveaus voor de betrokken partijen kan opleveren. Je leert uit te gaan van de veerkracht van mensen en hoe je als professional iemand de mogelijkheid kunt bieden om het contact met de ander aan te gaan. Manon van Dooren en Liesbeth Erftemeyer, beiden bemiddelaar bij Perspectief Herstelbemiddeling, begeleiden de sessie.
Manon van Dooren is van huis uit strafrechtjurist, is werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring als bemiddelaar. Manon begeleidt onder andere bemiddelingstrajecten binnen de sportwereld. Liesbeth Erftemeyer is van huis uit pedagoog, is jarenlang werkzaam geweest in het jeugd-forensische veld en heeft inmiddels 15 jaar ervaring met herstelbemiddeling. Ze heeft in het bijzonder ervaring met zaken binnen de sportwereld, naar aanleiding van het rapport Commissie De Vries en het rapport ‘Ongelijke Leggers’ (grensoverschrijdend gedrag in de gymsport). Eerder bemiddelde Liesbeth in zaken die voortkwamen uit de onderzoeken naar seksueel misbruik in het verleden van de commissies Samson en Deetman.
11) kinderen centraal - samen naar een pedagogisch Sportklimaat / Nicolette van Veldhoven, Lector Sportpedagogiek Hogeschool Windesheim en strategisch adviseur Jeugdsport, NOC*NSF
De NLsportraad is afgelopen zomer gestart met een advies ‘pedagogisch sportklimaat’. Gezien alle problemen in de sport (waaronder grensoverschrijdend gedrag) voelt men de urgentie en noodzaak van een dergelijk klimaat. Maar wat is een pedagogisch klimaat? Hoe verhoudt zich dat tot een veilig sportklimaat? Wat is ervoor nodig om dit te bereiken en welke rol kun jij hierin vervullen als bestuurder, als vertrouwenspersoon, als beleidsmedewerker?  Wij geloven allemaal in de kracht van sport: goed voor het zelfvertrouwen, teamgeest, discipline, talentontwikkeling. Een hele lijst van positieve effecten wordt toegeschreven aan participatie in sport, aan sporten op een sportclub. Echter…. deze effecten zijn er niet vanzelf. Daar moeten we wel iets voor doen! Ook  die andere kant aan sport (#MeToo in de sport) vraagt om expliciete aandacht om er iets tegen te doen!
Om de waarde van jeugdsport te vergroten (sportplezier te verhogen en probleemgedrag te verminderen) is een pedagogisch sportklimaat essentieel. Nicolette Schipper-van Veldhoven (Lector Sportpedagogiek, Hogeschool Windesheim) neemt ons mee in de waarde en betekenis van een pedagogisch sportklimaat aan de hand van het Pedagogisch Sportkompas.

 

12) Vertrouwenscontactpersoon 010 / Ineke Kalkman en  Marco van de Geer, Rotterdam Sportsupport
Tijdens deze sessie nemen we je mee in hoe in Rotterdam grensoverschrijdend gedrag in de sport op de politieke agenda is gekomen en hoe wij in Rotterdam de functie van Vertrouwenscontactpersoon hebben uitgebreid en zij steeds meer positie pakken op de clubs. Een interessant verhaal in hoe gemeente en sportverenigingen elkaar weten te vinden. 

 

13) Omgaan met pesten in de vereniging / Rienk van Dijk, kindercoach, stichting omgaan met pesten
Na een jarenlange carrière in de IT besloot hij het roer om te gooien en in 2019 heeft hij zijn diploma kindercoach behaald. Daarna begon hij in mei 2019 zijn eigen kindercoachpraktijk OPA kindercoaching gestart, in deze praktijk helpt hij kinderen zelf te ontdekken wat hen dwars zit en zoeken ze samen naar oplossingen.
Rienk heeft meerdere trainingen gevolgd (Sta Sterker, Feel Fine) en is gecertificeerd trainer bij Stichting Omgaan met Pesten.  Tegenwoordig neemt het digitaal pesten een  vogelvlucht en kan zij kinderen  helpen hoe ze veilig en verstandig online bezig kunnen zijn. 
In de workshop gaan we met de volgende punten aan de slag:
  • Wat is het verschil tussen plagen en pesten
  • Wat cijfers over pesten.
  • Welke verschillende rollen spelen er in pestsituaties.
  • Hoe kunnen we signaleren dat er gepest wordt herkennen
14)  In sterke verenigingen werken verschillen niet polariserend, maar wordt diversiteit omarmt / Fnaan Woldegiorgis, Hoofd diversiteit & inclusie en Irene Dekker, Strategie & Beleid, KNVB
In sterke verenigingen werken verschillen niet polariserend, maar wordt diversiteit omarmt. Sterke verenigingen geven nieuwe leden een plek binnen de vereniging. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich niet alleen welkom, maar ook thuis voelt binnen de vereniging. Ze geven nieuwe leden een plek, door ze te vragen als leider, trainer, scheidsrechter of bestuurder. Door aandacht te hebben voor de onderlinge verschillen én verbinding tussen leden, bouwen ze aan een sterke en vitale vereniging. Een vereniging die midden in de samenleving staat en toekomstbestendig is, door zich aan te passen aan de veranderingen in de tijd. 
Onze aanpak 
Om verenigingen te helpen inclusiever te worden en om te leren gaan met diversiteit, heeft de KNVB een trainingsprogramma ontwikkeld. Dit programma is gericht op het gezamenlijk bepalen en handhaven van de norm “hoe gaan we met elkaar om?” binnen verenigingen en op het vergroten van het handelingsperspectief van bestuurders, trainers en scheidsrechters.  Hierover gaan we graag met je in gesprek!
16.15
Dagvoorzitter Huibert Brands gaat in gesprek met Leontien van Moorsel  over haar eigen ervaring binnen het profwielrennen met  eetproblematiek binnen de sport en het spanningsveld tussen je eigen gezondheid en het willen presteren.
16.45 - 18.00
Centrale afsluiting en netwerkborrel