Congres marktplein

Kijk geregeld op deze pagina voor nieuwe deelnemers!
Perspectief Herstelbemiddeling
Perspectief Herstelbemiddeling brengt mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. De aanleiding kan bijvoorbeeld misbruik, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zijn. Een bemiddelingstraject wordt op verzoek van de betrokken partijen opgestart. De bemiddelaars van Perspectief begeleiden de deelnemers in de voorbereiding en in het gezamenlijke contactmoment. Zo kunnen mensen zelf  bijdragen aan hun eigen herstel. Een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van wat er is gebeurd. Een pleger kan erkenning geven. Als de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over hoe met elkaar om te gaan in de toekomst. 
FIER

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eer gerelateerd geweld, mensenhandel (loverboyproblematiek), seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier is erkend zorgaanbieder op diverse terreinen.  Chat met Fier is bedoeld voor iedereen die nare ervaringen heeft gehad. Erover praten kan online én anoniem met onze hulpverleners via de chat.  Vaak hebben slachtoffers nog nooit gepraat over wat er aan de hand is en nog nooit eerder hulp gezocht. Onze hulpverleners luisteren naar het verhaal, geven informatie en helpen verder. De verhalen en vragen worden vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van de chat zijn HBO professioneel getrainde hulpverleners die werkzaam zijn bij Fier. Ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van hulpverlening bij misbruik, geweld en ander grensoverschrijdend gedrag.

Chat met Fier chat ook voor het centrum seksueel geweld en heeft meerdere samenwerkingen binnen de online wereld zoals Helpwanted.nl, vraaghetdepolitie.nl, De Kindertelefoon, Slachtofferhulp, 113-online en belangrijk voor vandaag; wij chatten voor NOC*NSF.Sporten is leuk en gezond. Helaas gebeuren er in de sport ook dingen die niet goed zijn. Deze chat is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen die sporten of actief zijn als vrijwilliger, trainer of coach in de sport die tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag aanlopen. Ze kunnen (anoniem) hun verhaal doen of geholpen worden richting het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of andere ondersteuning.

Vandaag staan Anne, Juliette, Johannes en Janneke klaar om ook jullie verder te enthousiasmeren voor Chat met Fier/ Chat Fier-sport en uitleg te geven over het werk dat wij doen.

De Stilte Verbroken en Sporters helpen sporters
Ik ben Renald Majoor 38 jaar en oprichter van stichting De Stilte Verbroken en platform Sporters helpen Sporters. Mijn stichting is tot stand gekomen nadat ik zelf seksueel misbruikt ben in de jeugdacademie bij Vitesse toen ik 12 jaar (1996). Mijn stichting zet zich in voor lotgenoten die een soortgelijks iets hebben meegemaakt binnen de sport en fungeer vanuit mijn stichting als laagdrempelig platform ,luisteraar, wegwijzer,  wij zijn onafhankelijk en bewegen ons tussen de formele organisaties. Doel van de stichting is om misbruik en intimidatie te minimaliseren in de sport en werken ook met andere organisaties aan verbeteringen en oplossingen om de sport veiliger te maken. Partijen met wie wij samen werken zijn: Slachtofferhulp Nederland, (CVSN - NOC*NSF), Ministerie van VWS, De KNVB, Handbal Verbond en met nog verschillende gemeenten. Wij geven lezingen en praten graag mee met sportorganisaties en gemeenten over oplossingen.  www.destilteverbroken.nl
­BE PROUD
Be PROUD is een initiatief van de Dopingautoriteit. Het doel van Be PROUD is het vieren en extra stimuleren van schone sport. Deelname aan Be PROUD zorgt ervoor dat je als sporter of begeleider bewuster bezig bent met het beoefenen van schone sport en weet hoe je ermee om kunt gaan als het even flink tegenzit. 
Op het markplein zijn vanuit de Dopingautoriteit aanwezig
  • Dominique Loos (Voorlichter Topsport)
  • Wendy Schootemeijer (Senior Voorlichter Topsport)
  • Laila Spruijt (Senior Voorlichter Topsport)
Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor iedereen in de sport bij vragen, twijfels of meldingen. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.
De medewerkers van CVSN  luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Alle sportbonden werken samen met het Centrum Veilige Sport, zowel voor preventie als bij meldingen.

Het centrum is één van de punten in de sport naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden. Vandaag zijn onze casemanagers aanwezig om vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. 

Ivo vd Bergh (advocaat)

Ivo van de Bergh maakt per 1 januari 2012 deel uit van het team van Weening Strafrechtadvocaten (https://www.strafrechtadvocaten.nl/)

Hij genoot landelijke belangstelling door zijn verdediging in de zogenaamde ‘Valkenburgse zedenzaak’. Inmiddels heeft hij vele verdachten bijgestaan in grote zedenzaken en mag zich dan ook met recht specialist noemen op dit gebied. Daarnaast stond Ivo van de Bergh al meerdere verdachte en beklaagde sporters bij in straf- en tuchtzaken, waaronder voor het Instituut Sportrechtspraak.

Niet alleen de bijstand van verdachten in feitelijke aanleg heeft zijn aandacht, Ivo van de Bergh is ook gespecialiseerd in cassatiezaken bij de Hoge Raad. Hij is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Hij heeft meerdere cassatieprocedures succesvol voorgelegd aan de Hoge Raad. Hij deed dat ook in spraakmakende zaken als zoals de moordzaak van ‘tante Joyce’ die na cassatie werd vrijgesproken.

Naast zijn werk als strafrechtadvocaat is Ivo van de Bergh lid van de Raad van de Orde Limburg, waar hij de portefeuille strafrecht in beheer heeft. Mr. Van de Bergh is verder nauw betrokken bij de opleiding van ‘jonge‘ advocaten en hij geeft lezingen en cursussen o.a. op het gebied van zeden aan andere (strafrecht)advocaten.

John Blankenstein Foundation

Stichting John Blankenstein Foundation, kortweg JBF, houdt zich sinds 2008 bezig met het bespreekbaar maken van en toewerken naar gelijke behandeling van LHBTI+ in de professionele- en amateursport. Het gedachtegoed van profscheidsrechter John Blankenstein († 2006) wordt hiermee voortgezet onder aanvoering van zijn zus Karin Blankenstein, voorzitter van de stichting.

NOC*NSF Academie voor Sportkader

Het aantal sporters in Nederland blijft groeien. Jong, oud, man, vrouw, steeds meer mensen beleven plezier aan sport. Dit is mogelijk door de, vaak vrijwillige, inzet van duizenden trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurs- of commissieleden. Samen zorgen zij ervoor dat mensen kennis kunnen maken met de sport en zich hierin kunnen ontwikkelen.

Om goede sportomstandigheden te creëren is kennis nodig. Kennis die ervoor zorgt dat je begrijpt wat jouw sporters nodig hebben, hoe je ze kunt stimuleren, hoe je het sportplezier kunt vergroten en hoe je samen tot mooie prestaties kunt komen.

NOC*NSF Academie voor Sportkader staat middenin sportend Nederland en zet zich al ruim 15 jaar met succes in voor het opleiden van trainers, coaches, bestuurders en scheidsrechters in de sport. Dit doen wij door middel van thema’s als o.a. trainersbegeleiding, vrijwilligersmanagement, ledenbinding, vertrouwenscontactpersoon en het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. NOC*NSF Academie voor Sportkader is opgericht door sportbonden.

Karlijn Westerman & Lana Veldhuis

StopItNow

"Stop it now! zet zich in voor de preventie van seksueel kindermisbruik. Stop it Now! biedt informatie, advies en hulp aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn eigen of andermans seksuele gevoelens en/of gedrag ten aanzien van minderjarigen."

UN Women

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een ernstig probleem. Uit Europees onderzoek blijkt dat hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Eén op de tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en 80% van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee. Met de wereldwijde Orange the World campagne vraagt UN Women aandacht voor de strijd tegen dit geweld.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit doen we door ons te richten op:

  • Bewustwording: we willen mensen bewust maken van de omvang en gevolgen van geweld tegen vrouwen.
  • Normstelling: om geweld te voorkomen moeten we met z’n allen een duidelijke norm stellen: geweld tegen vrouwen is niet acceptabel. Niet op straat, niet op de sportclub, niet op school, niet thuis; nergens.
  • Actie: we vragen iedere Nederlander om #medestander te worden, omdat iedereen iets kan doen om het taboe te doorbreken, om de cultuur te veranderen, om te helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving, om vrouwen en meisjes een veilig gevoel te geven en om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen.