Meldplicht seksuele intimidatie

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak ISR. Met het het Centrum Veilige Sport (CVSN) kan men sparren over te nemen acties en ondersteuning in het netwerk. Dat hebben de sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. Alle bestuurders en begeleiders hebben een meldplicht, alle andere leden van een vereniging hebben een meldverantwoordelijkheid. Het doel is dat we als sport niet wegkijken, het incident serieus nemen en altijd opvolging geven aan een vermoeden of een melding. 

Belang meldplicht

NOC*NSF onderstreept het belang van deze meldplicht en roept verenigingen en sportbonden op deze meldplicht bekend te maken bij hun achterban, en om bestuurders uitleg te geven hoe te handelen. In deze bijgevoegde Infographic staan handvatten over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hen niet van het correct afhandelen van het incident. Door te voldoen aan de meldplicht maakt de bestuurder meteen gebruik van het netwerk aan ondersteuning dat de sport heeft opgebouwd. De melding wordt in het landelijk Case Management Systeem van de sport opgeslagen.

Heb je als bestuurder of begeleider vragen of twijfels wat te melden of hoe dit in zijn werk gaat neem dan contact met ons op of met je sportbond. Voor meldplicht rondom matchfixing en doping vind je op de NOC*NSF website meer informatie.