Hulpverlening

Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffers van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag kunnen behoefte hebben om vragen te stellen aan de misbruikpleger of te laten weten wat de gevolgen van het misbruik zijn. Contact met de pleger kan hen helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Perspectief Herstelbemiddeling kan dat contact begeleiden.

Er kan ook bemiddeld worden wanneer het misbruik lang(er) geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer dit het geval is, zal Perspectief nagaan of de pleger benaderd kan worden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door overlijden, kan er eventueel een vertegenwoordiger deelnemen die antwoord op vragen kan geven en/of erkenning kan bieden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van bemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling of wil je je aanmelden voor bemiddeling? Mail of bel ons via info@perspectiefherstelbemiddeling.nl / 030 – 234 0045 / www.perspectiefherstelbemiddeling.nl en/of bekijk de Infographic over hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat

Centrum Seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 beschikbaar voor slachtoffers van seksueel geweld van korter dan één week geleden. Via 0800-0188 wordt u verbonden met één van de zestien locaties. In elk centrum werkt de politie samen met artsen, verpleegkundigen en psychologen. Behalve sporenonderzoek krijgen slachtoffers direct medische en psychologische zorg. Ook mensen die geen contact willen met politie, zijn welkom. Zie ook www.centrumseksueelgeweld.nl  

Stop it now

Stop it now is een telefonische hulplijn met als doel het voorkomen van seksueel kindermisbruik en biedt advies en hulp aan:

  • mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens en/of gedrag naar kinderen en/of die kinderporno downloaden
  • mensen die zich zorgen maken over het seksueel gedrag naar kinderen toe van een volwassene uit hun omgeving 
  • professionals en hulpverleners die op dit gebied behoefte hebben aan advies en informatie.

-> Meer info via www.stopitnow.nl

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. We helpen slachtoffers vandaag verder. Op het moment dat het slachtoffer dat wil, op een manier die bij het slachtoffer past. 

Ben je slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of misbruik in de sport en heb je behoefte aan hulp? Of twijfel je of je wel of geen aangifte moet doen? Dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Niet alleen voor een (anoniem) gesprek, maar ook voor emotionele ondersteuning, hulp in het strafproces en hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding.

Kijk voor meer informatie op slachtofferhulp.nl of neem direct contact met ons op.