Seksuele Intimidatie en Misbruik

Opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de Vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid wil ontwikkelen.

De opleiding is 1 dag of 2 dagdelen, vooraf maak je een e-learning module om zo de lesdag goed te kunnen starten. Na afloop krijg je een certificaat voor deelname en word je toegevoegd aan ons landelijk VCP-netwerk.

-> Meer informatie over de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon

Preventiemateriaal

De vertrouwenscontactpersoon kan binnen de vereniging een rol spelen in het bekend maken van verschillende thema's rondom grensoverschrijdend gedrag. We geven je een aantal suggesties en materialen die je vrij mag gebruiken. Ben je op zoek naar specifieke materialen neem dan contact met ons op.

-> Folder Seksuele Intimidatie: informatie voor ouders

-> Folder Seksuele Intimidatie: informatie voor sporters

-> Folder Seksuele Intimidatie: informatie voor jeugd

-> Folder Seksuele Intimidatie: informatie voor trainers

-> Folder Seksuele Intimidatie: informatie voor bestuurders

Centrum Seksueel Geweld

Bij een aanranding of verkrachting verwijs je meteen naar politie en het Centrum Seksueel Geweld. De eerste zorg is hier aan het slachtoffer veiligheid en medische begeleiding te bieden.